Ekonomi

SGK 30 Yılı Aşan Hizmet Sürelerine İsabet Eden Emeklilik İkramiyeleri Ödüyor mu?

30 yılı aşan hizmet sürelerinin emeklilik ikramiyesinin hesaplanmasında dikkate alınmayacağına dair Emekli Sandığı Kanunu maddesinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi, binlerce kamu emeklisini harekete geçirdi ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na binlerce başvuru yapıldı.

Buna karşın kurum, emeklilerimizin taleplerini birbiri sıra reddetmeye başladı. Gerekçe olarak ise, Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümeyeceği; dolayısıyla 7 Ocak 2015 tarihinden önce emekli olanların iptal kararından yararlanamayacağı gösteriliyordu.

Dolayısıyla SGK’nın bu yaklaşımı, konunun yargıya taşınmasına neden oldu.. Ankara İdare Mahkemeleri hukuk devleti ilkesine yakışır bir tutumla “kazanılmış hak” kavramına işaretle, SGK’nın söz konusu ret işlemlerini iptal etmeye başladı ve emeklilerimiz yargı kararlarıyla 30 yılı aşan emeklilik ikramiye farklarını aldılar.

Son olarak İdare Mahkemesi kararlarının yüksek mahkeme olan Danıştay tarafından da onanması, SGK artık dava açılmadan ikramiye farklarını kendiliğinden ödeyecek mi sorusunu beraberinde getirdi.

Son günlerde TBMM’ye sevk edilen kanun tasarılarında veya SGK’nın kurum içi çalışmalarında bu yönde bir çalışma olmadığını görüyoruz. Son zamanlarda yapılan idari başvurulara karşı SGK’nın halen “ret” cevabı veriyor olması da zaten bizi aynı sonuca götürmektedir.

Dolayısıyla emekliliğe esas süresi 30 yıldan fazla olan kamu emeklilerimizin halen İdare Mahkemelerinde dava açmak suretiyle haklarını elde etmesi mümkün olabilmektedir. Mahkeme kararının akabinde SGK tarafından ödeme işlemleri yapılmaktadır.