Mevzuat

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teknik Denetçilerin Çalışma Usüllerinde Değişiklik

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teknik Denetçilerin Çalışma Usüllerinde Değişiklik

30 Mart 2016 tarihli ve 29669 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teknik Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında; teknik denetçilerin görev, sorumluluk ve yetkilerine yönelik yeni ibareler ve düzenlemeler uygulanmış durumda.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teknik Denetçilerin Çalışma Usüllerinde Değişiklik kapsamında, yeni düzenlemeler aşağıdaki şekilde uygulanmıştır.

06 Mart 2013 tarihli, 28579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teknik Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5.maddesinin birinci fıkrasına düzenleme getirilmiştir. Getirilen düzenleme kapsamında b bendinin 3. alt bendine uygulanan değişikliğe göre pilot statüsünde istihdam edilenler ile İdari Hizmet Sözleşmesi kapsamında Kontrol Pilotu olarak istihdam edilenler, bu ilanın yayımı tarihinden önce teknik denetçi olarak görev alanlar, aranmakta olan yabancı dil şartından muaf tutulacaklardır. 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teknik Denetçilerin Çalışma Usüllerinde Değişiklik kapsamında bir diğer uygulama ise geçici maddelere yönelik. Aynı yönetmelikte yer alan 6.maddenin 1.fıkrasının ç bendi ile geçici 1. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bahsi geçen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teknik Denetçilerin Çalışma Usüllerinde Değişiklik yönetmeliği yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütmektedir.

Kamupersoneli.net