Ekonomi

Hazine Müşteşarlığı Faizsiz Finans Basın Açıklaması Yapıldı

Hazine Müşteşarlığı 10 Mart 2016 Perşembe tarihli Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu Toplantısının Sonucu ile ilgili basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklaması şu şekildedir ;
Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu tarafından yapılmış olan ilk toplantı
– Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet ŞİMŞEK başkanlığı tarafınca olan toplantıya ;

-Katılan Kurul üyeleri şu şekildedir ; 

* Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı

* Maliye Bakanlığı Müsteşarı

* Hazine Müsteşarı

* Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı

* Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı

* Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı

* Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü

* Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı

* Katılım Sigortacılığı Derneği Başkanı’nın katılımda bulunması ile  10 Mart 2016 Perşembe günü gerçekleştirildi.

– Toplantı içerisinde Kurulun çalışma usulü ile beraberinde esasları hakkında belirleme yapılmış olmaktadır. Üç ayda bir düzenli bir şekilde toplantının yapılmasına karar verilmiştir. Yapılmış olan toplantıda faizsiz finans sektörü görünümü değerlendirmeye alınmıştır ve bir sonraki toplantı zamanına kadar geçen sürede faizsiz finans ürünleri ile beraberinde hizmet çeşitliliğinin çoğaltılması ve  bu ürünlerin uygunluk durumları , likidite ve vade yapılarında gelişme sağlanması amacı ile çalışmalar yapılması kararı alınmış oldu ,  faizsiz finans ürünlerinin diğer finansal araçlar ile  uyumlu bir şekilde vergilendirme konusuna dikkat çekilmiştir