Sağlık Personeli

DPB'den KPSS 2016/3 için Önemli Uyarı

DPB’den KPSS 2016/3 için Önemli Uyarı

Devlet Personel Başkanlığı’nda yayınlanan bildiri neticesinde, yukarıda yer edinmiş pozisyonlara başvuruda bulunacak adayları ilgilendiren önemli bir bilgilendirme yapıldı.

Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcraasına dair hükümler gereğince;

Odyoloji alanında yüksek lisans yapan veya doktora yapan adayların Odyolog pozisyonuna,

Perfüzyon alanında yüksek lisans yapanların Perfüzyonist pozisyonuna

Radyoterapi Fiziği, Diagnostik Radyoloji Fiziği ya da Nükleer Tıp Fiziği dallarının birinde yüksek lisans yapan adayların; Sağlık Fizikçisi pozisyonu ve

Lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanlarında yüksek lisans yapanların da Dil ve Konuşma Terapisti pozisyonuna başvurmaları mümkünlük kazanmıştır.

12 Nisan 2016 ve 18 Nisan 2016 tarihlerinde yapılacak olan yerleştirmelerde başvuracak olan adayların, daha önce bilgileri alınmamış olanların 5 NİSAN 2016 saat 17.00 ‘e kadar istenilen belgelerle başvurularda bulunmaları gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER

Kimlik fotokopisi ve aslı

Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile başvurularda bulunulabilir.

DPB’den KPSS 2016/3 için Önemli Uyarı bahsi geçen alanlardan birinden mezun olmamış, ancak belirtilen alanlardaki denkliği kabul edilmiş veya onaylanmış olan adaylar da ilgili denklik belgeleri ve evrakları ile başvurularda bulunabileceklerdir. Başvuru tarihleri yukarıda belirtilen süre zarfı içerisinde yürütlecek, ek bir süre uygulanmayacaktır. Ayrıca bahsi geçen denklik belgesi üzerine adaylar YÖK kararını da ibraz etmek durumundadırlar. Aksi takdir de başvurular alınamayacaktır.

Kamupersoneli.net