Mevzuat

İdari Yargı Hakim Adaylarına Eğitim Sonunda Uygulanacak Sınavda Değişiklik

İdari Yargı Hakim Adaylarına Eğitim Sonunda Uygulanacak Sınavda Değişiklik

31 Mart 2016 tarihli ve 29670 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan; ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLARININ EĞİTİMLERİ SONUNDA YAPILACAK YAZILI SINAVIN USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK yürürlüğe girmiş durumda.

Yayınlanan yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelik gereğince, idari yargı hakim adayları ve adli yargı hakim adaylarına eğitimlerinin sonunda uygulanmakta olan yazılı sınava yönelik yönetmelik, bugün itibariyle yayımlandı. Yayınlanan yönetmelik doğrultusunda, 3 maddede değişikliğe gidilmiştir.

Ayrıca ilgili yönetmelikte 4,5,6,8,10,11,15,16,17,18,19 maddelerde de değişiklik meydana geldi.

Yönetmeliğin 4. maddesi de aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Adlî yargıda hâkim ve savcı adaylığına atananlar ile idarî yargıda hâkim adaylığına atananları,
b) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,
c) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
ç) Başkanlık: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığını,
d) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,
e) Eğitim: Meslek öncesi eğitimi,
f) Eğitim Merkezi: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezini,
g) Kurul Başkanı: Sınav Kurulu başkanını,
ğ) Sınav: Meslek öncesi eğitimin bitiminde yapılan yazılı sınavı,
h) Sınav görevlisi: Başkan tarafından belirlenen ve sınavın yapılmasına nezaret eden görevlileri,
ı) Öğretim elemanları: 4954 sayılı Kanunun 22 ve 23 üncü maddeleri kapsamında olanlardan, Akademide ders vermek üzere görevlendirilenleri,
i) Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.”

İdari Yargı Hakim Adaylarına Eğitim Sonunda Uygulanacak Sınavda Değişiklik yapıldı. İlgili yönetmeliğin tüm değişikliklerini incelemek için Resmi Gazete’ye göz atabilirsiniz.

Kamupersoneli.net