Sağlık Personeli

Sağlık Bakanlığı 68.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası İlanı

Sağlık Bakanlığı 68.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası İlanı

Tıpta yan dal ve uzmanlık eğitimlerini tamamlamış olan kişilerden adları ilgili listede ilan edilenlerin; yerleştirme işlemlerine yönelik bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Kuranın yeri ve saati internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.
Kuranın sonuçları ve yerleri noter onaylı belgelerle beraber internet sitesinden yayınlanacaktır.

Kişilere ayrı tebligatlar gönderilmeyecektir. Sitede ilan edilen belgeler tebligat niteliği taşıyacak olup, yayınlandığı tarihten itibaren geçerliliğini koruyacaktır.

Konuyla alakalı hükümlü kişilerin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun belirtilen maddelerine uygunluğu aranacaktır.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun 62 ve 63. madde hükümleri dikkate alınacak.

Kişilerin ilgili kurallara uygun olmadıklarının tespiti halinde yine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili hükümleri gerekleri uygulanacaktır.
Başvurusunu yapan adaylar PBS üzerinden aldıkları başvuru formunu ilgili dilekçelerine iliştirmek durumundadırlar. Ayrıca, gerekli niteliklerde belge ve evrakları ibraz etmeyenlerin işlemleri yürütülmeyecek, kazanılmış haklarından muaf tutulacaklarının da bilgisi verilmiştir.

Mazeret nedeniyle PBS üzerinden başvuruda bulunacak kişilerin işlemleri de yine belirtilen takvim çerçevesinde ilan edilecektir. Gerekli evrakları ve başvuru formunu hazırlamayan kişilerin de işlemleri genel kuraya dahil edilecek, genel hükümler uygulanacaktır.

Sağlık Bakanlığı 68.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası İlanı www.yhgm.saglik.gov.tr adresinde ismi ilan edilen kişiler için geçerli olmakla birlikte tüm detaylı bilgilere de yine Sağlık Bakanlığı’ nın resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kamupersoneli.net

Bir Yorum