Mevzuat

PTT İdari Hizmet Sözleşmesi Nedir ?

2013 yılına kadar geçen zaman içerisinde Posta ve Telgraf Teşkilatı  ( PTT ) KİT ( Kamu İktisadi Teşebbüsü ) statüsünde bulunmaktaydı. Kurum içerisinde 339 ( üç yüz otuz dokuz ) sayılı KHK ( Kanun Hükmünde Kararname ) ‘ ya tabi olarak çalışanlar bulunmaktaydı. PTT ( Posta ve Telgraf Teşkilatı ) çalışanları 6475 (altı bin dört yüz yetmiş beş ) sayılı kanun ile oluşturulmuş olan sözleşmeli statüye geçerek çalışma hakkı tanınmış idi  fakat çalışanların birçoğu 339 ‘ a tabii olan statülerinden vazgeçmeyip bulundukları statüde çalışmaya devam etmişlerdi. 

PTT ( Posta ve Telgraf Teşkilatı ) 2013 yılı sonrasında almış oldukları çalışanlarını ise idari hizmet sözleşmesinde çalıştırmaktadır  Yönetmelik hükümleri dikkate alındığında 339 sayılık Kanun Hükmünde Kararnameler ( KHK ) ve 657 Sayılı kanun dikkate alınarak oluşturulmuş yeni bir kanundur. 

İdari Hizmet Sözleşmesi Farkları Nelerdir ?
– Hak ve yükümlülükler konusunda aşağı – yukarı benzerlik göstermektedir ancak mevzuat yönünden farklılık göstermektedir.

– 339 Sayılı KHK  ve Kamu İktisadi Teşebbüsü içerisinde kurum değiştirmek isteyen kişiler sınava girmeksizin değişiklik yapabilmekteydiler oysaki şimdi İdari Hizmet Sözleşmesine bağlı olarak çalışan kişiler ise sıfırdan başvuru ve sınav yöntemi ile değişiklik yapabilmektedirler.

–  PTT ‘ nin özelleştirilmesi durumunda ise mevcut olarak bulunan çalışanlar ise ilgili mevzuat içerisinde yer alan bildirilere göre diğer kamu , kurum ve kuruluşlarına memur olarak atanabilme haklarına sahiptir.

 Kamupersoneli.net