Mevzuat

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği Yeniden Düzenlendi

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği Yeniden Düzenlendi

01 Nisan 2016 tarihli ve 29671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ve anayasa mahkemesi kararlarıyla beraber, Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ yayınlandı. Yayınlanana tebliğ doğrultusunda, dahilde işleme rejimi tebliğinde ek süre hakkı tanınacak.

Konuyla alakalı Resmi Gazete’ de bugün bildirilen tebliğ şu şekildedir:

MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Haklı sebebe istinaden ek süre verilmesi

GEÇİCİ MADDE 28 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri kapsamında, önceden ihraç edilen eşyanın, ithal eşyasının işlenmesi suretiyle elde edilecek ihraç eşyası ile asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikler itibariyle aynı veya daha ileri nitelikleri taşıması kaydıyla, ihraç edilen eşyanın elde edilmesinde kullanılmayan ancak belge sahibi firmanın stoklarında bulunan ve bu durumu yeminli mali müşavir raporu ile tevsik edilen ithal eşyasının ihraç eşyası bünyesinde kullanılıp ihraç edilmesini teminen, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içerisinde elektronik ortamda müracaat edilmesi halinde, bu ek süre müracaatının uygun görüldüğü tarihten itibaren belge orijinal süresinin yarısı kadar haklı sebebe ilişkin olarak dahilde işleme izin belgelerine ek süre verilebilir.

(2) Bu kapsamda verilen ek süre içerisinde, yeminli mali müşavir raporuyla stoklarında bulunduğu tespit edilen ithal eşyasına tekabül eden işlem görmüş ürünün ihracatı dahilde işleme izin belgesi taahhüt hesabına sayılır.”

Dahilde işleme rejimi tebliği yeniden düzenlendi 20 Aralık 2006 tarihinde yayınlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği ilk değişikliğini de 25.07.2007 tarihinde almıştı. Son değişiklikten önce de değişiklik 20.06.2015 tarihinde uygulanmıştı.

kamupersoneli.net