Gündem

İş Yerlerinde Bunu Yapanlar İşlerinden Olacaklar

Bilindiği gibi uzun yıllardan beri şirket araçları çalışanlar tarafından şahsi işlerinde kullanılıyor. Artık şahsi işlerinde iş verenin iznini almadan şirket araçlarını kullananların işine son verilecek. Çalışılan işlerin niteliğine göre bazı iş yerlerinde çalışanlara bazı araçlar zimmetlenebilir. Yani en bilinen örnek olarak çalışana iş veren tarafından mesai saati süresi içerisinde şirket araçlarından bir tanesi zimmetlenebilir.

Çalışanlar ise kendilerine zimmetlenen otomobilleri şahsi işlerinde kullanıyorlar ve bu durumda çalışanlara bir yaptırım uygulanabilir mi ? 

Yapılan açıklamalara göre iş yerlerinde iş verenin çalışanlarına zimmetlediği araçları, çalışanlar mesai saati dışında ve kendi özel şahsi işlrinde kullandıklarında işlerinden olabileceklerdir. Bu kapsam da çalışanlar işyerinden zimmetlendiği araçları şahsi işlerdinde kullanmadan önce patronlarından izin almaları gerekiyor. Konu ile alakalı olarak Yargıtay’dan da bir açıklama yapılmıştır. İşte Yargıtay’dan yapılan yazılı açıklama;

İşçinin işverene ait eşya, alet ve edevatı, tesisatı işverenin özel izni olmaksızın özel amaçlı olarak kullanması hali de işçinin davranışından kaynaklanan geçerli fesih nedeni sayılabilecektir. Burada,  özel amaçlı olarak kullanım sonucu işverene ait eşyanın, zarara uğramış olmasının şart olmadığına hükmetmiştir.

İşçilerin işverenlerinin kendilerine zimmetlediği araçları mesai saati dışında kullanma ve özel şahsi işlerinde kullanma hakkı yoktur. Ancak işçiler patronlarından izin aldıkları takdirde bu araçları şahsi işlerinde kullanabileceklerdir. Ayrıca işçiler patronlarından izin aldıklarında bu izni yazılı bir sözleşme ile tastiklemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde izinsiz özel işlerde kullanılan şirket araçlarından dolayı işçiler işlerinden olabileceklerdir. 

Kamupersoneli.net