Mevzuat

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yeni Yabancı Dil Eğitim ve Sınav Yönetmeliği Yayımlandı

3 Nisan 2016 tarihli olan Resmi GazetenMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikin yönetmelikler bölümünde bir yönetmelik yayımlandı. Yayımlanan yönetmeliğidir.

Yayımlanan yönetmelikte eski yönetmelikte bulunan bazı maddelerin değiştirilmiş hali bulunuyor. Yönetmelikte eski maddelerin yeni halleri örneklenmiş ve maddelenmiş şekilde yayımlanmıştır. Ayrıca Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğin hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür. Yayımalnan yönetmelik ise şu şekilde;

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/6/2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Bir eğitim-öğretim yılı yabancı dil hazırlık eğitimi alan öğrencilerin, programı başarı ile tamamlamış sayılmaları için yıl içi toplam başarı puanının %40’ı ile yıl sonunda yapılan yeterlik sınavının %60’ının toplamının, Üniversitenin Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi bölümünde 100 üzerinden 70 ve üzerinde olması, diğer bölümler için ise 100 üzerinden 60 ve üzerinde olması gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık programı ikinci yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavı sonucunda başarısız olan öğrenciler yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek takip eden iki yarıyılda uygulanacak yeterlik sınavlarına girme hakkına sahiptirler. Bu durumdakiler, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statülerine devam ederler.
(2) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki eğitim-öğretim yılı içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, Üniversitede eşdeğer program bulunmaması ve talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilirler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Bahar yarıyılı başında yapılan sınava, bahar yarıyılı başında lisansüstü programlara ilk kez kayıt yaptıranlar, güz yarıyılında devam şartını sağlayan lisansüstü öğrencileri ile daha önceki eğitim-öğretim yılında zorunlu hazırlık programından başarısız olanlar girebilirler. İsteğe bağlı hazırlık programı öğrencileri bu kapsamın dışındadır.
c) Bahar yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavına,  hazırlık programına devam etmekte olup devam şartını yerine getiren,  daha önce hazırlık programından başarısız olan öğrenciler girebilirler.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.

Kamupersoneli.net