Mevzuat

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

03 Nisan 2016 tarihli ve 29673 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan ilgili karar nedeniyle; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin hazırlık sınıfında okumakta olan öğrencileri ilgilendiren yönetmelikte değişiklik yapan bir yönetmelik yayınlandı.

Yayınlanan yönetmelik ile beraber; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin hazırlık sınıfında öğrenim görmekte olan öğrencilerin yıl sonunda başarılı sayılabilmesi için geçerli olan not ve bu notun da belirlenme sistemine düzenlemeler uygulandı. Yapılan değişiklikle beraber ilk dönem başarısının yüzde kırkı ile ikinci dönem başarısının yüzde altmışının toplamı üzerinden ortalama alındığında yüz puan sistemi üzerinden öğrencilerin ortalamasının en az yetmiş puan olması gerekiyor. Aksi takdir de öğrencinin ilgili sınıfı bitirmesi mümkün olmamaktadır.

03 Nisan tarihli Resmi Gazete‘ de yayımlanan yönetmeliğin orjinal hali ise aşağıdaki şekildedir.

MADDE 1 – 1/6/2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Bir eğitim-öğretim yılı yabancı dil hazırlık eğitimi alan öğrencilerin, programı başarı ile tamamlamış sayılmaları için yıl içi toplam başarı puanının %40’ı ile yıl sonunda yapılan yeterlik sınavının %60’ının toplamının, Üniversitenin Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi bölümünde 100 üzerinden 70 ve üzerinde olması, diğer bölümler için ise 100 üzerinden 60 ve üzerinde olması gerekir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 16 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık programı ikinci yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavı sonucunda başarısız olan öğrenciler yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek takip eden iki yarıyılda uygulanacak yeterlik sınavlarına girme hakkına sahiptirler. Bu durumdakiler, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statülerine devam ederler.
(2) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki eğitim-öğretim yılı içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, Üniversitede eşdeğer program bulunmaması ve talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilirler.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Bahar yarıyılı başında yapılan sınava, bahar yarıyılı başında lisansüstü programlara ilk kez kayıt yaptıranlar, güz yarıyılında devam şartını sağlayan lisansüstü öğrencileri ile daha önceki eğitim-öğretim yılında zorunlu hazırlık programından başarısız olanlar girebilirler. İsteğe bağlı hazırlık programı öğrencileri bu kapsamın dışındadır.
c) Bahar yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavına,  hazırlık programına devam etmekte olup devam şartını yerine getiren,  daha önce hazırlık programından başarısız olan öğrenciler girebilirler.”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle beraber öğrencilerin hazırlık sınıflarını geçmeleri için gerekli olan Yabancı Dil notunun tüm detayları belirtilmiş ve değişikliğe uğratılmış durumda.

Kamupersoneli.net