Mevzuat

Yangın Söndürme Cihazlarına Dolum Hizmeti Veren Yerler İçin Tebliğ

Yangın Söndürme Cihazlarına Dolum Hizmeti Veren Yerler İçin Tebliğ

İş yerleri yangın söndürme cihazlarına bakım, onarım ve dolum işlemleri yapan yerler için zorunluluk şeklinde bir tebliğ yayınlandı. Yayınlanan tebliğ doğrultusunda bakım, onarım ve dolum işlemlerini gerçekleştiren işletmeler veya yerler için uygulanacak olan standart zorunlu hale getirilerek, TSE kanun ve standartlarına eş değer hale getirildi. Bakım, onarım ve dolum işlemleri yapan iş yerleri için TSE standartları çevresinde ve ilgili yönetmelikte belirtildiği şekilde zorunlu kılınarak, iş sağlığı, güvenliği veya acil durumlarda kullanılacak nitelikli, kaliteli ve standartlara uygun hizmet vermek; aynı zamanda standartlara uygun kaliteli ürünler sunmak amacıyla da zorunlu hale getirildi.

03 Nisan 2016 tarihli 29673 sayılı Resmi Gazete kapsamında yayınlanan tebliğin orjinal hali aşağıda yer almaktadır.

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 11827 (Nisan 2015) standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Uygulamaya konma
MADDE 3 – (1) TS 11827 “İşyerleri-Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler-İçin Kurallar” standardıyla ilgili Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2011/09), 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak Bakanlık tarafından mecburi uygulamaya konulmuştur. TSE Teknik Kurulunca söz konusu standardın 4.2.1 maddesi tadil edilerek yayımına karar verilmiştir. Standard metni (TS 11827:2014+T3: 2015dahil) üçüncü baskı olarak zorunlu uygulamaya konulmuştur.
Uyma zorunluluğu
MADDE 4 – (1) TS 11827 (Nisan 2015) standardı kapsamında hizmet veren iş yerlerinin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Temin
MADDE 5 – (1) TS 11827 (Nisan 2015) Standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilebilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden on beş gün sonra yürürlüğe girer.

Yangın Söndürme Cihazlarına Dolum Hizmeti Veren Yerler İçin Tebliğ zorunlu hale getirilerek TSE standartlarında uygulanmaya tabi tutulmuş oldu. Yayınlandığı tarihten 15 gün sonra da yürürlüğe girerek, bakım, onarım ve dolum işlemleri yapan yerler için zorunlu hale gelmiş olacak.

Kamupersoneli.net