Kpss

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2016’da 848 Personel Almayı Planlıyor

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığın, 2016 yılı planlamalarına göre Bakanlığın personel konusunda da atacağı adımlar performans programında yer aldı. Bakanlığa ait dolu-boş kadroların yanı sıra 2016 yılında da ulaşmayı istediği personel sayısı da belli oldu. Buna göre Bakanlık 12 bin 752 olan personel sayısını 13 bin 600’e çıkartmayı hedefleyerek bu yıl içinde 848 personel almayı planlıyor.

Çevre ve Şehircilik politikasına uygun olarak çağımızın gerektirdiği modern, nitelikli ve eğitimli personelin Kurumumuz hizmet birimlerinde istihdam edilmesi, Bakanlığımızın faaliyetlerine önemli düzeyde bir katkı sağlayacaktır. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması ve mevcut personelin niteliğinin artırılması hedefine yönelik olarak Bakanlığın insan gücü planını hazırlamak ve personel politikasını belirlemek üzere çalışmalar sürdürülmektedir. Bakanlığımızda bu çalışmalar kapsamında harcama birimlerimizin hizmetlerini yerine getirmede ihtiyaç duyduğu insan gücünü sağlamak, yol göstermek, süratli, doğru, verimli, düzenli, uyumlu, koordineli ve insan odaklı bir anlayış ile hizmet sunulmaktadır.

Merkez ve Taşra Teşkilatı Birimlerinin Personel İhtiyacının Karşılanması ve Mevcut Personelin Niteliğinin Artırılması 

Faaliyeti Sağlıklı bir personel politikası üretilebilmesi için öncelikle görev, yetki ve sorumluluklarının yeniden belirlenerek oluşturulacak yeni bir yapıya göre her hizmet biriminin yetki sınırının net olarak tespit edilmesi gerekmektedir. Birimlerin kendi iş program ve analizlerini oluşturması, istihdam edilecek personelin, niteliği, sayısı, meslek içi eğitimine ilişkin programların tespit edilmesi ve uzmanlıkların oluşturulmasına ilişkin esaslar belirlenecektir. 

2016 ve sonraki yıllarda yönetici kadrolarımızda yapılacak atamalarda; 

a. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü ile Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürü kadrolarına atanmada; Bölge Temiz Hava Merkezi Müdürü, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı, Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Müdür Yardımcısı, Bölge Temiz Hava Merkezi Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve kariyeri ile ilgili hizmet içi eğitim almış, master ve doktora öğrenimi görmüş, yabancı dil bilgisine sahip Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı unvanlı personelden atama yapılarak tecrübeli elemanların bilgi ve becerilerinden yararlanılması, 

b. Merkez ve Taşra Teşkilatındaki Şube Müdürü kadrolarına atanacakların görev alanları ile ilgili bölümlerden mezun olanların yükselme sınavı sonucunda başarılı olması neticesinde atanmalarının sağlanması, 

c. Mevcut personelin Bakanlığımız çalışma konularında uzmanlaşacak Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Uzmanı istihdamı ile desteklenmesi, 

d. Kaynakları etkin ve verimli kullanarak bilim ve teknolojinin ışığında personelin kişisel ve mesleki gelişmesini sağlamak için Bakanlığımızın stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda hizmet içi eğitime tabi tutulmasının temin edilmesi hedeflenmektedir.

2016 Yılı içinde Bakanlığımızın ve çalışanlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda;

1- Bakanlığımız Merkez ve Taşra birimlerinin personel ihtiyacı tespit edilerek açıktan, kurum içi ve kurum dışı nakil yolu ile karşılamaya çalışılması, 

2- İhtiyaç duyulan personelin kadrolu personelle temin edilememesi halinde sözleşmeli personel ile ihtiyacın karşılanması, 

3- İhtiyaç fazlası memur ve işçi personelin ihtiyaç duyulan birimlere nakillerinin yapılması, 

4- Yasal olarak istihdamı zorunlu olan personel atamalarının yapılması, 

5- Mesleki veya Teknik Okullardan mezun olan personelden hizmetine ihtiyaç duyulan unvanlar için unvan değişikliği sınavının yapılması, 

6- Görevde yükselmeye tabi boş kadrolara görevde yükselme sınavı düzenlenmesi, 

7- Hizmetlerin en iyi şekilde ve en kısa sürede yerine getirilmesi amacıyla, personelin hizmet içi eğitime tabi tutulması, 

8- Olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre daha başarılı olan personelin tespit edilmesi, 

9- Başkanlığımızda kullanılan İnsan Kaynakları Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımının Merkez ve Taşra Teşkilatınca kullanımının yaygınlaştırılması ve yazılımın geliştirilmesine yönelik destek hizmeti alınması planlanmaktadır.

Bir Yorum

  1. İnşAllah beni alırsınız çoook ihtiyacım var 2 çocuğum var cunkü

  2. Bakanlıklarda çalışmak istiyorum.Ofiste çay,temizlik işi yapıyorum ama yetmiyor çocuklarıma gelecek veremiyorum.Ne olur beni de görün

  3. İktisat fakültesi kamu yönetimi bölümü mezunuyum.Ticaretle ugrasiyorum esnaflık bitti.Bagkur primini dahi odeyemiyorum . Yaş 38 oldu .Ders calisma imkanım yok.
    Çoluk çocuk var ne olacak bizim halimiz.

  4. Adliyede taşaron firma adina çalişiyorum çoluk çocik var maaş yetmiyo 3öğrencim var ön lisans mezunuyum yardimci olursaniz memnun olurdum.

  5. Lütfen çevre teknikeri alımı yapın kaç yıldır işsiz güçsüz olmak ağır geliyor artık

  6. Duzce iskurdan hic memnun deyiliz.hic ilgilenmiyorlar yatip duruyolar.kardesim skolyoz hastasi erkek 23 yasinda raporuda var gidip gelip is kura kayit yaptr ne arar ne sorarlar.bende gittim kackere kendim icin ayni yazik gunah bu insanlarada basa gectik diye bolede olmazki.