Meb Personeli

Öğretmenlere Atölye Sektör Eğitimi Verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklama da atölye ve laboratuvar öğretmenlerine sektör eğitiminin verilmesi konu alındı. Yapılan açıklamada hangi konularda eğitim verileceği ve bu eğitimlerin hangi protokol karşısında yapılacağı açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle; 

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü öğretmenlerimizin kendilerini yenilemeleri ve mesleki bilgilerinin artmasına yönelik hizmetçi eğitim faaliyetleri düzenlemektedir. 
 
Genel Müdürlüğümüz bu eğitimlerin içeriğini ve kapsamını geliştirerek mesleki ve teknik eğitimin kalitesini arttırmak, öğretmenleri yeni teknolojilerle buluşturmak, iş alanlarını yerinde görmelerini sağlamak amacıyla, sektörle protokoller yapmak kaydıyla, fabrikalarda, üretim merkezlerinde, hizmet alanlarında, AR-GE merkezlerinde eğitim faaliyetleri planlamaktadır. 
 
Sanayi ve hizmet alanlarında alacakları eğitim sayesinde Mesleki ve Teknik okullarda görev yapan Atölye ve Laboratuvar Öğretmenleri mesleki bilgilerini güncelleyecek ve arttıracak, yeni teknolojileri yerinde görecek, bunları öğrencilerine aktararak öğrencilerimizin sektörün istediği nitelikli kişiler olmasına katkı sağlayacaktır. 
 
2016 yılında sektörle yapılacak 22 faaliyet sonucunda, toplam 384 atölye ve laboratuvar öğretmeninin eğitim alması hedeflenmektedir.