Mevzuat

EÜAŞ Disiplin Yonetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı ( Disiplin ve Üst Disiplin Amirleri )

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği Resmi Gazete’nin 7 Nisan 2016 Tarihli sayısında yayımlandı. Yönetmelikte Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında çalışan memur ve sözleşmeli personellerin disiplin ve üst disiplin amirlerinin belirlendiği görülüyor. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda personellerin disiplin ve üst disiplin amirlerini belirten bir çizelgede ek olarak paylaşıldı. Yönetmeliğin esasları Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü tarafından yürütülüyor. Söz konusu yönetmeliği aşağıdan okuyabilirsiniz. Ek dosyasına yönetmeliğin sonunda bulunan bağlantıyla ulaşabilirsiniz.


ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatındaki memur ve sözleşmeli personelin disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca çalıştırılan memurlar ile (c) bendi uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin Amirleri

MADDE 4 – (1) Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatındaki memurların ve sözleşmeli personelin disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğe ekli Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 6 – (1) 7/11/2003 tarihli ve 25282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile 7/11/2003 tarihli ve 25282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

Resmi Gazete Linki : http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160407.htm

Kamu haberleri ve çok daha fazlasından haberdar olmak için kamu personeli sitesini takip etmeye devam edin. Kamupersoneli.net adresinin android cihazlar için geliştirdiği android uygulamasını cep telefonunuza indirerek gelişmelerden her yerde, her zaman haberdar olma fırsatına sahipsiniz.