Gündem

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Yürürlüğe Girdi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Resmi Gazete’de yayımlandı. Kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek için tasarlanan kanun yürürlüğe girdi.

Kişisel verileri işleyenler aşağıdaki ilkelere uymak zorunda olacaklar ; Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, Doğru ve gerektiğinde güncel olma, Kişisel verileri işleyecekler belirli , açık ve meşru amaçlar için bu uygulamanın yapma, ölçülü olma.


Kişilerin Kişisel verilerin korunmasına dair kanun’da söz konusu kişisel verileri koruyamayanlara 5 bin Türk Lirasından 100 bin TL’ye kadar ceza geliyor. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi kişinin rızası olmadan mümkün olmayacak. Rıza göstermeyen kişinin kişisel verilerini işleyenlere cezai işlem uygulanacak.

Kişisel Verileri Koruyamayan Ya da İzinsiz İşeyene Ceza Yağacak

Sendika Üyelikleri kişisel veri olarak sayılacak.  Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, dini ve mezhebi, kılık ve kıyafetiyle birlikte dernek, vakıf üyelikleriyle birlikte cinsel hayatı kişisel veri kapsamına giriyor. Bu verileri izinsiz işleyen ya da izin alıp işledikten sonra koruyamayanlara ciddi yaptırımlar uygulanacak. 

Son zamanlarda kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili bir çok haber çıkıyor. İzinsiz kişisel verileri işleyenler için ve söz konusu kişisel verileri koruyamayanlar için yapılan bu kanunla insanların özel hayatına dışarıdan müdahalelerde azalma görüleceği düşünülüyor.

Söz Konusu Kanun’un Resmi Gazete Linki :http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160407.htm

Kamu Personeli | Ankara