Gündem

Kişisel Verileri Koruma Hakkında Yeni Bir Kurum Kuruldu

7 Nisan 2016 tarihli olan Remi Gazete de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile devlet teşkilatına yeni bir kurum katıldı. Bu kurum Kişisel Verilerin Korunması Kurumudur.  
 
Bu kurum kurul olarak çalışacaktır. Ayrıca bu kurulda 9 üye görevlendirilecektir. Görevlendirilecek 9 üyeden 5’i Türkiye Büyük Millet Meclisinden, 2 tanesi Cumhurbaşkanlığından ve 2 tanesi ise Bakanlar Kurulu tarafından seçecektir.  
 
Kurula üye olabilmek için bazı şartların yerine getirilebilmesi gerekmektedir. Bu şartlar kanunun 21. maddesinde düzenlenmiştir. Kişisel Verileri Koruma Kurulunda görevlendirilecek üyelerin görev süreleri 4 yıl olacaktır. Ayrıca görev süresi biten personel üye tekrar seçilerek görevlendirilebilir. 
 
Resmi Gazete de yayımlanan karar ile kuruma 195 kadro verilmiştir. Yönetim dışındaki diğer kadrolar şu şekildedir: Hukuk Müşaviri, avukat, Uzman, uzman yardımcısı, mali hizmetler uzmanı, memur, bilgisayar işletmeni, VHKİ, sekreter, santral memuru, şoför, teknisyen, teknisyen yardımcısı ve hizmetli. 
 
Kurumda görev alacak personeller 657 sayılı devlet memurları kanununa bağlı olarak çalışacaklar. Yani devlet memuru olacaklar. Ayrıca kadroların büyük çoğunluğuna naklen alım ile istihdam edilecektir.  
 
Kişisel Verileri Koruma Kurumuna 6 ay içerisinde üye seçimi yapıldıktan daha sonra Kurum Başkanlığı kurulacaktır. Ayrıca kuruma bütçe tahsis edilene kadar kurumun giderleri Başbakanlık tarafından karşılanacaktır. Kurumun hedeflerini yerine getirilebilmesi için bina ara. gereç gibi hizmetler Başbakanlık tarafından karşılanacaktır.  
 
 Kamupersoneli.net