Akademik Personel Alım İlanları

Çankırı Karatekin Üniversitesi 33 Akademik Personel Alım İlanı 2016

 Çankırı Karatekin Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığında bir ilanını yayımladı. Yayımlanan ilan ile Çankırı Karatekin Üniversitesi 33 akademik personel alımı yapacak. Akademik personel alım ilanına başvurular 11 Nisan 2016 tarihi ile başlayacaktır. Ayrıca başvurular 25 Nisan 2016 tarihine kadar devam edecektir.  

Akademik personel alım ilanında Profesör Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarında akademik personel alımı yapılacaktır. Akademik personel alımlarında adayların azı şartları karşılamaları gerekiyor. Bu şartları karşılamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.  

Akademik personel alım ilanına başvuru yapacak adayların başvuru dosyalarına ekleyecekleri belgeler Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından belirtilmiştir. Başvuru esnasında bu belgelerden biri eksik olduğu takdirde adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca adaylar başvurularını Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapacaklardır. Posta yolu ile başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından akademik personel alımı hakkında yayımlanan yazı şu şekilde; 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi”nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.