Kpss B Memur Alım İlanları

Erciyes Üniversitesi Avukat Alacak

Erciyes Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığında bir ilanını yayımladı. Yayımlanan ilanda Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü avukat alımı yapacağını belirtti. Erciyes Üniversitesi avukat personel alımı başvuruları 8 Nisan 2016 tarihinde başladı ve başvurular 22 Nisan 2016 tarihinde sona erecektir. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden yayımlanan yazı şöyle;

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan 1 (bir) adet avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır.
 

I- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,

b) 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)P3 puan
türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

c) Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine
sahip olmak.

II- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru Formu ( başvuru içi tıklayınız)


2- Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3- Üç adet vesikalık fotoğraf

4- KPSS (B) sonuç belgesinin barkotlu bilgisayar çıktısı

5- Özgeçmiş

6- Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği

* Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığınca da onaylanabilir.

* Posta ile yapılacak başvurularda evrakların resmi kurumlarca onaylı olması gerekmektedir.