Sözleşmeli Personel Alım İlanları

Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

Dışişleri Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığında bir ilanını yayımladı. Yayımlanan ilanda Dışişleri Bakanlığı 1 adet sözleşmeli Sekreter personeli alımı yapacağını duyurdu. İlana başvurular 8 Nisan 2016 tarihinde başladı ve 27 Nisan 2016 tarihinde sona erecektir. İlanın detayları ise şöyle;

T.C Kanberra Büyükelçiliği’nde münhal bulunan 1(bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,

3- En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4- Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5- Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

6- Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

7- Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

8- Çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek,

9- Bilgisayar kullanabilmek.

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1- Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (Dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)

2- Özgeçmiş (CV),

3- Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,

4-Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,

5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim Ataşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”.)

6. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

7. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,

Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.