Kpss'siz Personel Alım İlanları

Sağlık Bakanlığı Danışman Personel Alımı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nda istihdam edilmek Sağlık Yönetimi danışman alımı yapacaktır. İlana en son 22 Nisan 2016 tarihinde başvuru yapılabilir. İlanın detayları şöyle; 

Başvuruların son teslim tarihi 22/04/2016 günü saat 18.00’dir. Başvuruların aşağıda yer alan adrese elden/posta yoluyla veya e posta adresine ulaştırılması gerekmektedir. E-posta ile başvuru yapan adayların konu kısmına başvurduğu pozisyonun adını yazması zorunludur. Başvuruda bulunan kişilerin, yanlış beyanda bulunmaları adayları bağlamakta olup, bu nedenle beyanların doğru bilgi içermesi önem arz etmektedir. 

 
Elektronik ortamda başvuruda bulunan adayların; 
 
1) İlan ekinde bulunan başvuru dilekçesini 
 
2) İlan ekinde bulunan CV dosyasını
 
Örneğe uygun eksiksiz doldurduktan sonra, bilgi güvenliklerini sağlamak için PDF dosyasına dönüştürerek e-posta eki olarak göndermeleri gerekmektedir. PDF dosyası dışında gönderilen CV ve başvuru dilekçeleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 
Elden/ posta yoluyla yapılan başvuruların, ilan ekinde bulunan CV dosyası ve başvuru dilekçesi örneğine uygun olarak, eksiksiz hazırlanması şartı aranacaktır. 
 
Dünya Bankası Satın Alma Kılavuzu Uygunluk başlığı altında 1.13(d) bendi gereğince; adaylar arasında 657 Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışanlar var ise; başvurularından 6 ay önce memuriyetle ilişiklerinin kesilmiş olması gerekmektedir. Memuriyetle ilişiği olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.