Mevzuat

Canik Üniversitesinde 2 Yönetmelik Değişti

Canik Üniversitesinde iki yönetmelik değiştir. Yayımlanan yönetmelikler, Canik Başarı Üniversitesi Yaz Yarıyılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Canik Başarı Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğidir. Yayımlanan bu yönetmelikler şöyle; 
 
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ  YAZ YARIYILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
 
MADDE 1 – 25/7/2015 tarihli ve 29425 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan, Canik Başarı Üniversitesi Yaz Yarıyılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
“(4) Daha önce geçer not aldığı dersi not yükseltmek amacıyla tekrarlayan öğrenci için tekrarlanan derste daha önceki not ne olursa olsun en son not geçerlidir.” 
 
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Canik Başarı Üniversitesi Rektörü yürütür. 
 
 
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
 
MADDE 1 – 27/1/2013 tarihli ve 28541 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Canik Başarı Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
“Mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler öncelikle alt yarıyıllardan başarısız olduğu veya daha önce almadığı dersleri almak kaydıyla 45 AKTS’ye kadar ders alabilir.” 
 
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Canik Başarı Üniversitesi Rektörü yürütür. 
 
Kamupersoneli.net