Personel Alımı

3713 Sayılı Kanuna Göre Personel Alımları Nisan ve Ekim’de Yapılacak

TBMM’de görüşülen 273 sayılı kanun teklifine göre terörle mücadele kanunu kapsamında Şehit Yakınları Ve Gazilerin İstihdamı 2018 yılına kadar sadece Nisan ve Ekim aylarında yapılacak. Teklifle atamalar yılda iki defa ve yine kura ile yapılacaktır.

MADDE 13- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun geçici 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “2015 yılı sonuna kadar kura usulü ile yapılır.” ibaresi “2018 yılı sonuna kadar her yıl nisan ve ekim aylarında olmak üzere yılda iki defa kura usulü ile yapılır.” şeklinde değiştirilmiştir.

Hak Sahipleri Hangi Kadrolara Atanacak?

Hak sahiplerinden ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olanların hizmetli unvanlı kadrolara; ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olanların ise memur unvanlı kadrolara atama teklifleri Devlet Personel Başkanlığınca yapılır. Sözleşmeli personel pozisyonları ve işçi kadrolarına yapılacak atama tekliflerinde ise hak sahiplerinin bu fıkra uyarınca öğrenim durumları itibarıyla atanabilecekleri kadro unvanları dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığınca belirlenen aynı veya eşdeğer unvanlı pozisyon ve kadrolar esas alınmaktadır.

Kurumlar Kadro Taleplerini DPB’ye Bildirmektedir

Kamu kurum ve kuruluşları bu madde kapsamında atama yapılması amacıyla ayırdıkları %2 oranındaki kadro ve pozisyonların unvan ve sayısını her yılın şubat ve ağustosaylarının son gününe kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmektedirler.

 
Aile Bakanlığı Hak Sahiplerini DPB’ye Bildirmektedir

Bu madde kapsamında başvuranlardan hak sahibi olanlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca tespit edilerek, liste hâlinde her yılın mart ve eylül aylarının son gününe kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bildirilenlerin atama teklifleri, kamu kurum ve kuruluşlarının söz konusu münhal kadro ve pozisyonlarına Devlet Personel Başkanlığınca kırk beş gün içinde yapılmaktadır.

Bir Yorum