Ekonomi

Ek Gösterge Şartı Neler ?

Bulunulmuş bir göreve ait bir ek göstergeyi emeklilik için hak edebilmek için , belirtilen ek gösterge üzerinde belli bir süre emeklilik keseneği kesilmiş olma şartı vardır.

01.10.2008 zamanından önce 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu içeriğine göre göreve başlamış olanların görevleri nedeni ile  yararlanılmış olunan bir ek gösterge için  emeklilik bakımından hak kazanma konusu 5434 sayılı Kanunun ek maddeleri içerisinde (67 ve 73 üncü maddeler) düzenlenmiştir, bu hükümler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun içeriğinde yer alan geçici olan 4 üncü maddesine göre aynı şekilde uygulanmaya devam etmektedir.

Ek göstergeye emeklilik bakımından hak kazanmak için 6 ay şartı aranmaktadır. 6 ay şartı ise görevde bulunulan süre değil 6 maaş demektir. Kanunun geçersiz olduğu durumlarda bazı görevlere atanmış olan emekli sandığı ortakları bu görevlere ait ek göstergeleri emeklilik olarak hak edebilmeleri için 6 ay kesenek ödenmesi şartı aranmamaktadır.

Bu durum için bir defa maaş almış olmanın yeterli olacağı durumlar aşağıda listelenmiştir ;

– Bakanlar kurulu kararı ile atama yapılmış olan görevler ,

– Ortak kararname ile atama yapılmış olan görevler ,

– Kariyer görevleri ( özel bir yetenek sınavı sonucunda yapılmış olan görevler ) ,

– Emniyet hizmetleri sınıfında görev alan kişiler ,

– TSK ( Türk Silahlı Kuvvetleri ) personel kanununa tabi olan görevler ,

– Askeri hakimler kanunu kapsamı içerisinde yer alan görevler ,

– Uzman jandarma ve uzman erbaş kanunca geçerli görevler , 

–  Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı ve teşkilatı kanunu kapsamında yer alan görevler olarak listelenmiştir.

   Kamupersoneli.net