Soru Önergeleri

Elektrik Faturalarına Yapılan Düzenleme Hakkına MHP'den Soru Önergesi Verildi!

Aşağıda belirtilen sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) elektrik faturalarında yapılmış olduğu son düzenlemelere göre daha önce faturalarda ayrıntılı bir şekilde yer alan dağıtım bedeli, iletim bedeli ve sayaç okuma bedeli gibi kalemler kaldırılmış, dağıtım bedeli adı altında birleştirilmiştir. Tüketicilere göre faturalarda bulunan Dağıtım Bedeli Enerji bedelinin tümünün yüzde 50’sinden fazla olduğu bilinmektedir.

Buna göre;

1- Daha önce ayrıntılı olarak yer alan bu kalemlerin birleştirilmesinin amacı nedir?

EPDK tarafından faturalarda yapılan bu düzenlemenin EPDK’nın “şeffaf bir elektrik piyasasının kurulması” amacına uygun olduğunu düşünüyor musunuz?

2- Dağıtım bedeli adı altında faturalara yansıtılan bu tutara hangi kalemler dahildir?

3- Yapılan bu düzenlemeler sonucunda dağıtım bedeli aldı altında abonelerden alınan bu tutar ile düzenleme öncesinde alınan tutar arasında fark var mıdır? Varsa ne kadardır?

4- 6446 sayılı Enerji Piyasası Kanunun amaçları arasında düşük maliyetli enerji sağlanması yer almaktadır.

Dağıtım bedeli adı altında milletimizden toplanan bu tutarın söz konusu amacının bir ihlali olduğunu düşünüyor musunuz?

5- Döviz kurunda dalgalanmalar nedeniyle dağıtım şirketlerinin maddi sıkıntılarına destek olmak adına dağıtım bedellerine zam yapıldığı doğru mudur?

6- Vergiler vasıtasıyla beli bükülmüş milletimize dağıtım bedeli adı altında ödetilen bu tutarları adaletli buluyor musunuz? Bulmuyorsanız bu hususta Bakanlığınızca yeni bir düzenleme yapmayı planlıyor musunuz?

7- İktidarlığının süresince kaçak elektrik tutarlarının bölgelere göre dağılımı nedir? Bu bedel dağıtım bedeli içerisinde yer almakta mıdır?

SORU ÖNERGESİ TAM METNİ

Elektrik Faturalarına Yapılan Düzenleme Hakkına MHP'den Soru Önergesi Verildi!

Verilen soru önergesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından henüz yanıtlanmadı. Soru önergesi yanıtlandığında okuyucularımızı  anlık olarak haberdar edeceğiz. 

Kamupersoneli.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir