Gündem

ÇED'de 1408 Firmaya İdari Para Cezası

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn Fatma Güldemet Sarı, Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek’in ÇED kapsamındaki önergesini yanıtladı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı Çevre Etki Değerlendirme sürecinde katedilen yolu ve verdikleri sözleri yerine getirmeyen firmalara verilen cezaları dile getirdi. 

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sn Muharrem Erkek, Çevre Kanununda bulunan “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) incelemesi yapılmaksızın başlanan faaliyetler bakanlıkça, proje tanıtım dosyası hazırlanmaksızın başlanan faaliyetler ise mahalin en büyük mülki amiri tarafından süre verilmeksizin durdurulur” maddenin ne kadar geçerli oldğunu ve ÇED kapsamında 2005 yılından bu güne hangi firmaların kapatıldığını ve yine aynı kanunda yer alan “ÇED sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin yüzde ikisi oranında idari para cezası verilir.” maddenin ne kadar uygulandığını ve toplamda hangi firmalara ne kadar ceza kesildiğini sordu.  
499 Firmaya Kapatma Durdurma Cezası Verildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sarı , Muarrem Erkek’in ilk sorusuna 499 firmaya kanuna aykırı davrandıkları gerekçesiyle kapatma/durdurma işleminin bakanlık tarafından uygulandığını bildirdi

ÇED kapsamında 1408 Firmaya 26 Milyon TL Ceza Kesildi
Çevre ve şehircilik bakanı 2005-2015 yılları arasında 1408 firmaya idari para cezası verildiğini ve bu cezaların toplam 26.8 Milyon Türk lirası tuttuğunu belirtti.

ÇED Nedir?

ÇED’in açılımı Çevresel Etki Değerlendirmesidir. ÇED belirli bir gelişmenin ya da projenin , çevreye olan etkisinin belirlendiği süreçler bütünüdür.

 Kamupersoneli.net