Mevzuat

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

10 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetenin yönetmelikler bölümünde bir yönetmelik yayımlandı. Bu yönetmelik Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğidir. Bu yönetmelikte toplamda 4 madde bulunuyor. Bu maddeler eski yönetmelikte bulunan hükümlerin yeni hallerini ifade ediyor. Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik şöyle; 

TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 9 / 10 / 2013 tarihli ve 28790 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinin 34 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(2) Yurt dışına tetkik amaçlı numune gönderme yetkisi sadece ruhsatlı tıbbi laboratuvarlara aittir. Bu Yönetmelik kapsamında tetkik amacıyla insan kaynaklı biyolojik numunelerin, Türkiye’ye giriş ve çıkışı Bakanlığın onayı ile yapılır.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde geçen “31 / 12 / 2015” ibareleri “31 /12 / 2016” şeklinde değiştirilmiştir.  

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. 

Kamupersoneli.net