Kamu Personelleri

Asılsız ve Haksız Şikayetlere Maruz Kalan Kamu Görevlisinin Hakları Nelerdir?

Devletin birçok kurum ve kademesinde çalışan binlerce kamu görevlisi okuyucularımızın en temel şikayetlerinden birisi de, yaptıkları iş ve işlemlerden ötürü vatandaşlar tarafından haksız şikayetlere uğruyor olması; çalışma huzurunun bu nedenle bozulmasıdır.

Asılsız ve haksız şikayetle karşı karşıya olan kamu görevlileri, aynı zamanda bu şikayetin öncesinde hakarete ve hatta fiziksel şiddete dahi maruz kalmaktadır. Özellikle ilgili kurumun vatandaşlarla sıkça yüz yüze gelinen birimlerinde çalışan kamu görevlileri ne yazık ki bu mağduriyeti sıkça yaşamaktadır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu çerçevesinde genel hükümler uyarınca kamu görevlisinin hakaret ve kasten yaralama suçlarından mağdur sıfatıyla suç duyurusunda bulunabileceği ve faillerin cezalandırılmasını talep edebileceği tabiidir. Öte yandan özel hukuk hükümleri çerçevesinde asliye hukuk mahkemeleri nezdinde dava açılarak maddi ve manevi tazminat talep edilebilecektir. Bilhassa manevi tazminat tutarı açısından hakaret ve yaralama suçlarının kamu görevlisine ve kamu görevi nedeniyle işlenmiş olması önemli bir rol oynamaktadır.

Asılsız şikayetler açısından Türk Ceza Kanunu’nun “İftira” başlıklı 267. Maddesi uyarınca;

“… Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. …”

Hükme göre kamu görevlisi, bir kimse tarafından cezai veya idari yaptırımla karşı karşıya bırakılmak amacıyla bilerek şikayette bulunduğu takdirde iftira suçundan cezalandırılabilecektir.

4483 sayılı Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun da buna paralel olarak 15. Maddede şu hükme yer vermektedir:

“Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkındaki ihbar ve şikayetlerin ihbar veya şikayet edileni mağdur etmek amacıyla ve uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı hazırlık soruşturması sonucunda anlaşılır veya yargılama sonucunda sabit olursa haksız isnatta bulunanlar hakkında yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığınca re’sen soruşturmaya geçilir.

 Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yukarıdaki fıkrada belirtilen durumlarda kamu davası açılması için Cumhuriyet başsavcılığına başvurma ve haksız isnatta bulunanlar hakkında genel hükümlere göre tazminat davası açma hakları saklıdır.”

Söz konusu hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden, kamu görevlisinin asılsız bir şikayete maruz kalması halinde Cumhuriyet savcılığınca ilgili kişi hakkında kendiliğinden soruşturma yapılacak; öte yandan kamu görevlisi de bu konuda şikayette bulunabilecektir. Yukarıda bahsettiğimiz üzere kamu görevlisinin maddi ve manevi tazminat talep etme imkanı her daim bakidir.

Bir Yorum

  1. bu konu hakkında dikkatli olunması gerekmektedir bu acil bir durumdur

  2. ben devlet memuruyum ve apartman yönetim kurulu beni kurumuma haksız şikayet etti bu konuda yardımcı olacak biri varmı