Kamu Personelleri

GTHB Yarım Zamanlı Çalışma Duyurusu

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafıdnan yayımlanan duyuru 12 Nisan 2016 tarihinde yayımlandı. Yayımlanan duyuru da yarım zamanlı çalışma hakkında bahsedildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru şöyle;

10 Şubat 2016 tarihli ve 29620 sayılı resmi gazetede yayımlanan 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kurumlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10. maddesi ile ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen Doğum Sonrası Yarım Zamanlı Çalışma başlıklı ek 43 madde de devlet memurlarına çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar takip eden dönemde yarım zamanlı çalışabilme imkanı getirilmiştir. 

Söz konusu maddenin son fıkrasında yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ve bu haklardan yararlanamayacak memurları hizmet sınıfı kadro unvanı kurum ve teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir hükmüne yer verilmiştir. 

Bakanlar Kurulu kararı taslağı hazırlanabilmesi için Devlet Personel Başkanlığı 28 Mart 2016 tarihli ve 31292642 – 730. 10 E 1911 sayılı yazısı kurumumuzda görev yapan ve doğum sonrası yarı zamanlı çalışmadan yararlanması öngörülen ve öngörülmeyenlerin kadro unvanı, hizmet sınıfı ve kurum ve teşkilat bazında form halinde listesini 1 Mayıs 2016 tarihine kadar yazı ve internet ortamında gönderilmesi talep edilmektedir. 

Konu hakkında görüşlerinizin Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi ve söz konusu formların eksiksiz olarak doldurularak elektronik ortamda word formatında da tayfun.atmaca@tarim.gov.tr adresine ivedilikle gönderilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.