Mevzuat

Araç Plakasının Biri Ya da İkisinin Çalınması Halinde Ne Yapılır ( İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı)

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2016 tarihli T.C Başbakanlık Resmi Gazete’de Yayımlandı. 1977 Yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik yönetmeliği’nde bulunan 43 üncü maddenin 4 üncü fıkrasında bulunan 30 ibaresi 10 olarak değiştirildi.


Tescil Plakasının Biri ya da İkisinin Çalınması veya Kaybolması Halinde Ne Yapılır?

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde söz konusu madde şu şekilde açıklanıyor “Tescil plakasının, birinin veya her ikisinin çalınması veya her ikisinin kaybolması halinde, aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşunca veya araç sahibinin yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunca araca Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenen listelerdeki harf ve rakam gruplarından sıra esasına göre yeni bir tescil plaka sıra numarası verilir.”

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Aşağıdaki şekilde 13 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. 

MADDE 1 – 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “30” ibaresi “10” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tescil plakasının, birinin veya her ikisinin çalınması veya her ikisinin kaybolması halinde, aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşunca veya araç sahibinin yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunca araca Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenen listelerdeki harf ve rakam gruplarından sıra esasına göre yeni bir tescil plaka sıra numarası verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bir veya iki tescil plakası çalınmış ya da iki tescil plakası kayıp olarak bildirilmiş olan araçların plakaları, bu maddenin yürürlüğe girmesinden sonra araç sahibine yapılacak tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenen listelerdeki harf ve rakam grupları ile değiştirilir. Bu süre içerisinde tescil plakalarının bulunduğunun yazılı beyanı halinde başka bir işleme gerek kalmaksızın sistemden çalıntı/kayıp şerhi kaldırılır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Çevre ve Şehircilik ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanları birlikte yürütür.

Kamu haberleri ve çok daha fazlası için kamupersoneli.net adresini takip etmeye devam edin. Kamupersoneli.net ‘in android uygulamasını cep telefonunuza indirerek gelişmelerden her yerde haberdar olma imkanına sahipsiniz. Kamu Personeli forumunu ziyaret ederek , ücretsiz üye olabilir, yeni başlık açabilir, hali hazırdaki başlıklarda görüş ve önerilerinizi dile getirebilirsiniz.

Kamupersoneli.net