Genel

Memur Analık İzni ( Çoğul Gebelik Halinde Analık İzni Süresi Uzar Mı)

Analık izni süresi ne kadardır? Doğum için kadın memura verilecek analık izni 657 sayılı kanunun 104’üncü maddesinde belirtilmiştir. Söz konusu analık izni için memurun talebi doğrultusunda doğum tarihinden önce sekiz doğumdan sonra 8 olmak üzere toplam 16 hafta analık izni veriliyor. Çoğul gebeliklerde bu süre artıyor.

Çoğul Gebelik Halinde Analık izni

Analık izni alan memurun çoğul gebelik yaşaması halinde doğumdan önce verilen 8 haftalık süreye ek 2 haftalık izin veriliyor ve toplam 10 haftalık analık izni oluyor. Annenin ölüm hali hariç analık izninden sadece kadın memurlar yararlanabilir. Analık izninin kesintisiz kullanılması gerekir söz konusu analık izni kısım kısım kullanılamaz. 

Beklenen Tarihten Önceki Doğumlar İçin Analık İzni
 
Erken Doğum halinde analık izni yine ilgili kanunda şu şekilde açıklanmıştır. Beklenen doğum tarihinden önce doğum yapan memur, doğum yapmadan önce kullanamadığı doğum öncesi analık iznini, doğum sonrası analık izni süresine ek olarak kullanabilir, Beklenen doğum tarihinden önce sekiz hafta süreli analık izne ayrılan ve bu süre içinde erken doğum yapan memurun, erken doğum nedeniyle kullanamadığı doğum öncesi analık izni süresi , doğum sonrası analık iznine ilave edilir.