Gündem

Sağlık Zirvesi İstanbul'da Toplanacak

Sağlık Bakanlığının resmi internet sitesinden 12 Nisan 2016 tarihinde bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuru da Kamu – Özel İş Birliği Sağlık Zirvesinin İstanbul ilinde toplanacağı belirtildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru şöyle;

Sağlık Bakanlığı himayesinde, geçen yıl Nisan ayında birincisi düzenlenen Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) Sağlık Zirvesi, 26-28 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da yeniden bir araya toplanıyor.

KÖİ Sağlık Zirvesi, sağlık sektöründe Kamu Özel İşbirliği’ne münhasır dünyadaki tek etkinliktir. Zirve, dünya çapında öneme sahibi bir etkinlik olup sektördeki uygulayıcıları ve liderleri fırsatları tartışmak ve düşüncelerini paylaşmak üzere bir araya getirecektir. Kamu Özel İşbirliği modeli yenilikçi, güvenilir ve makul sağlık sistemlerinin oluşturulmasında hayati rol oynamaktadır. Bu yıl düzenlenecek zirve, Sağlık hizmetleri KÖİ Ekosisteminde başarılı işleyen KÖİ projelerinin sahiplerini, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya dahil tüm paydaşları bir araya getirecek ve günümüze değin çıkarılan dersleri paylaştıracaktır. Hukuki çerçevenin kurulmasından ve karlı bir hastanenin işletilmesinden ve korunmasından başlayarak, bu etkinlik, her bir taraf açısından projelerin tüm yaşam döngüsünü inceleyecektir.

Sağlık Zirvesi, geçtiğimiz yılki etkinliğin devamı niteliğinde olup dünyanın en büyük hastanelerinin nasıl işletildiği ve korunduğuna dair en iyi örnekler ve Türkiye’deki ikinci dizi yatırım imkânları sunumuna odaklanacaktır.