Eğitim

MEB Mesleki Eğitim Programları Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığından 13 Nisan 2016 tarihinde bir açıklama yayımlandı. Yayımlanan açıklamada mesleki eğitim programlarının yayımlandığı belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklama şöyle;

Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler için 3, görme engelli öğrenciler için 2 olmak üzere toplam 5 meslek alanına ait modül programlar Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere gerekli bilgi, beceri ile birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak eğitim sistemimizin genel amaçlarından birisidir. Bu kapsamda özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim gördüğü okullardan biriside Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)’dir. Ortaöğretim kademesinde yer alan Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezinde bireylere mesleki eğitimin yanı sıra akademik becerilerin kazandırılması da hedeflenmektedir.

Bu kapsamda hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler için 10 meslek alanı ve mesleki gelişim alanına ait 4 modül hazırlanarak 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında uygulamaya konulmuştur. Çalışmaların devamında 5 meslek alanına ait program daha hazırlanmış ve 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında uygulamaya konulmuştur. Daha sonraki çalışmalarda “Giyim Üretim Teknolojisi’’, “Büro Yönetimi’’ ve Bilişim Teknolojileri’ alanlarına ait programlar hazırlanmış olup 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında uygulamaya konulacaktır. Böylece hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler için toplam 18 meslek alanında eğitim verilecektir.
Bu kapsamda hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler için yeni hazırlanan 3 meslek alanlarının amacı şu şekildedir:

Giyim Üretim Teknolojisi: Bu alanda öğrencilere; kesim elemanı yardımcısı, düz dikiş makine elemanı, overlok elemanı, ütü elemanı, reçme dikiş elemanı, ilik otomatı elemanı, düğme otomatı elemanı, temel dikiş işlemleri uygulama elemanı, tişört dikim elemanı, çocuk elbisesi dikim elemanı, giyim aksesuarı dikim elemanı, deri kesim, elemanı yardımcısı, deri dikiş makine elemanı, ayakçı, deri yelek dikim elemanı, el dikiş elemanı, temel etek dikim elemanı ve erkek pantolon dikim elemanı yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Büro Yönetimi: Bu alanda öğrencilere; temel düzeyde klavye kullanıcısı, temel düzeyde kelime işlemci kullanıcısı, temel düzeyde elektronik tablo kullanıcısı, temel düzeyde sunu programı kullanıcısı, büro görevlisi yardımcısı, telefon görevlisi, dosyalayıcı, arşivleme yardımcısı ve danışma görevlisiyeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Bilişim Teknolojileri: Bu alanda öğrencilere; bilgisayar montaj elemanı, bilgisayar kullanıcısı, bilgisayar teknik servisi elemanı yardımcısı ve web tasarım elemanı yardımcısı yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Ayrıca  Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezlerinde görme engelli öğrenciler için ilk defa iki meslek alanına ait “El Sanatları” ile “Yiyecek İçecek Hizmetleri” programı hazırlanmıştır. Ayrıca “İş Eğitimi ve Meslek Ahlakı’’dersi çerçeve programı ile “Mesleki Gelişim” modülleri hazırlanmış olup 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında uygulamaya konulacaktır. Bu alanların uygulamaya konulmasıyla görme engelli öğrencilerin devam ettiği özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinde önemli bir ihtiyaca cevap verilmiş olacaktır.