Gündem

Melih Gökçek Hakkında Soru Önergesi Verildi

İyi Parti Ankara Milletvekili Şenol Bal’ın Melik Gökçek Hakkında vermiş olduğu soru önergesi şöyle;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Süleyman SOYLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 04.10.2018

Şenol BAL

Ankara Milletvekili

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna katıldığı bir televizyon programında Belediye’nin hafriyat gelirleri ile ilgili yaptığı açıklamada “daha önce aylık 30 bin lira olan hafriyat gelirleri, inşaat sezonunun yavaşladığı bir dönemde bile, aylık 15 milyon liraya ulaştı.” ifadelerini kullanmıştır.

Bu açıklama, yeni belediye başkanının eski başkanı deşifre etmesi niteliğindedir. Başta Ankaralılar olmak üzere tüm halkımız bu açıklama karşısında hayrete düşmüştür. Devletin ilgili organları tarafından mantıklı bir açıklama yapılmadığı gibi eski başkan Gökçek’in iddialara sosyal medya üzerinden verdiği cevap, durumun vahametini daha da artırmıştır.

Melih Gökçek, hafriyat işinin kendi döneminde belediye tarafından ANFA’ya ihale edildiğini, ANFA’nın da işi yıllık 1.320.000 TL’den Osmanlıspor’a ihale ettiğini, Osmanlıspor’un işletme işini bir alt firmaya yaptırdığını, spor kulübünün yıllık gelirinin 5.000.000 (para birimi ifade edilmemiştir) civarında olduğunu ifade etmektedir

Ortada bir yolsuzluk ve usulsüzlük olduğu aşikârdır. Bir başkan ayda 30 bin gelir elde ederken yeni gelen başkan nasıl milyonlar kazanmaktadır? Eğer Sayın Tuna haklıysa Ankara halkına harcanması gereken milyonlarca lira eski başkan ve etrafı tarafından cebe indirilmiştir. Şayet Sayın Gökçek haklıysa, yeni belediye başkanımız hesap kitaptan anlamayan ve boş sözlerle herkesi dolandırıcı konumuna düşürebilecek bir kişidir.

Bir vatandaşın gözünde iki ihtimal de birbirinden daha vahimdir. Eski başkanın rüşvetçi olması ya da yeni başkanın yalancı olmasının bir farkı yoktur. Her ihtimalde kaybeden Ankara’dır, Türkiye’dir, Türk Milletidir. Konuyu araştırmak, sorularımıza cevap vermek ve kamuoyunu bilgilendirmek de sizlerin boynunun borcudur. Bu konu savcılığın meselesi olmakla birlikte, İçişleri Bakanı olarak toplumun aydınlatılması açısından aşağıdaki sorulara cevap vermeniz gerektiğini düşünmekteyiz.

1) Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hafriyat işinin ANFA adlı belediye şirketine verilmesinde hangi ihale mevzuatı ve hangi ihale yöntemi kullanılmıştır?

2) Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti’nin ticaret sicilinde kayıtlı ana sözleşmesinde belirtilen, faaliyet konusu işlerinin içinde hafriyat işi var mıdır?

3) ANFA isimli şirkete verilen hafriyat işinin üçüncü, dördüncü hatta beşinci kişiye devredilmesinde Devlet İhale Kanununa uygun davranılmış mıdır?

4) Tahmin edilen bedel, 2886 sayılı devlet ihale kanununun 9 maddesine uygun tespit edilmiş midir?

5) Alt yüklenici Osmanlıspor 5.000.000 gelir elde ettiğine ve ilk devir bedeli de 1.320.000 TL olduğuna göre tahmin edilen bedelin çok üstünde bir gelir elde edilmiş ve dolayısıyla tahmin edilen bedel (ihale bedeli) rayiçlerin altında düşük tespit edilerek kamu zararı oluşmuştur. Kamu zararının ve ihale görevlilerinin hukuki ve cezai sorumluluklarının tespitine yönelik olarak mülkiye müfettişi görevlendirdiniz mi?

6) Hafriyat işine ait sözleşmesinde işin “alt yükleniciye devredilebileceğine” dair hüküm var mıdır?

7) Spor Kulübü olan Osmanlıspor’un klüp ana sözleşmesinde ticari faaliyette bulunabilmesine ve hafriyat işi yapabilmesine dair bir hüküm var mıdır?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir