Gündem

Adalet Bakanlığı Aile Çocuk Kadın Çalıştayı

Yapılan açıklama Adalet Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlandı. Yayımlanan açıklama 15 Nisan 2016 tarihinde yayımladı. İşte o açıklama;

Yargıtay, Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen ve üç gün sürecek olan “Türk Hukuk Siteminde Aile, Çocuk, Kadın Çalıştayı” 13 Nisan 2016 tarihinde Ankara’da başlamıştır.

Çalıştay’ın ilk gününe Adalet Bakanı Sayın Bakan Bozdağ ile birlikte Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek ve Bakanlık Birim amirleri de katılmış,

Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ Anayasamızın aileyi Türk toplumunun temeli kabul ettiğini belirterek başladığı konuşmasında özetle; “toplumdaki suç işleme oranın artmasının sebeplerinden birinin de aile kurumunun zayıflamış olmasından kaynaklandığını, cezaların artırılmasının suçla mücadele de tek başına çözüm sağlamadığını, keza suç işleyene en ağır ceza verilerek toplumdaki suçlar önlenmiş olsaydı, idam cezasının olduğu günlerde Türkiye’de terör sorununun son bulması gerektiğini, suçların işlenmesini önleyici mekanizmaların daha da çoğaltılması gerektiğini, tıpkı koruyucu sağlık olduğu gibi koruyucu bir hukuk mekanizmamızın, önleyici bir hukuk anlayışımızın olması gerektiğini, Adli Veri Bankası sayesinde önleyici hukuk anlayışı için önemli istatistikî bilgiler temin edileceğini, 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle veri bankasının uygulamaya konulacağını ve yıl sonunda da verilerin alınacağını,

Aile içi uyuşmazlıklara Devlet müdahalesinin ne kadar doğru olduğu, bugüne kadar evden uzaklaştırma tedbiri verilen aile bireylerinin kaçının yeniden bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirdiği, kaçının şiddete son verdiği yahut cinayetle sonuçlandığı hususlarında eleştirilerden çekinmeksizin araştırma yapılması gerektiğini, kadına karşı şiddet konusundaki toplumsal tartışmaların farkındalığın artırılması için oldukça yararlı ve önemli olduğunu, önleyici tedbirler ve kurumların geliştirilmesi için her tavsiyenin ivedilikle değerlendirileceğini” ifade etmiş,

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit tarafından yapılan konuşmada ise özetle; “Çocuk ve kadın hakları başta olmak üzere, insan haklarının çağdaş standartlara uygun şekilde uygulanması için hepimize önemli görevler düştüğü, Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte, adalet sisteminin ve sosyal yaşantının çok önemli bir sorununu tartışmak ve çözüm arayışlarında bulunmak amacıyla bir araya gelindiği, sorun çözme kapasitesinin güçlendirilmesi bakımından önemli bir dönüm noktası olduğu,

Anayasa koyucu tarafından önemine binaen ailenin korunmasına yönelik güçlü kurallara yer verildiği, ailenin toplumun çekirdeği olduğu, sağlıklı bir ailenin oluşması için eğitim ve sosyal politikaların çok önemli olduğu, eğitim sisteminin öncelikli hedefinin bireylere matematik, dilbilgisi, fizik, kimya gibi bilgileri vermek değil; doğru davranış biçimlerini öğretmek olması gerektiği,

Kadınlar ve erkekler arasında yasal ve fiili eşitliğin gerçekleştirilmesinin, kadınlara yönelik şiddeti önlemede anahtar bir unsur olduğu görülse de, temelinde toplumsal yapı ve eğitim sisteminden kaynaklanan sorunların olduğu gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerektiği, Çalıştay’da yapılacak sunumların, devlet ve toplum hayatı bakımından çok önemli meselelere değerli katkılar yapacağına inandığı” belirtilmiştir.

15 Nisan 2016 tarihinde sona erecek olan Çalıştay’da “aile hukuk”, “ çocuk koruma sistemi”, “adalet sisteminde çocuk”, “ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi” konularında grup çalışmaları sürdürülecek ve son gün gruplar tarafından hazırlanan raporların açıklanması ile Çalıştay sona erecektir. 

Batuhan TEMEL / Kamupersoneli.net