Gündem

Adliye Faaliyet Raporları Tanıtım Toplantısı

Adalet Bakanlığından bir açıklama yayımlandı. Yayımlanan açıklamada ise adliye faaliyet raporları tanıtım toplantısının gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca açıklama 15 Nisan 2016 tarihinde Adalet Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlandı. Açıklama da şu ifadelere yer verildi; 

‘HSYK ile İşbirliği Halinde Bölge İdare Mahkemeleri ile İlk Derece Mahkemelerinin Faaliyet Raporlarının Hazırlanmasının Sağlanması’ görevi Başkanlığımızca yürütülmektedir. Adliye faaliyet raporlarının kapsam ve içeriğine yönelik yapılan çalışmalar sonuçlandırılmış olup bu kapsamda düzenlenen “Adliye Faaliyet Raporları Tanıtım Toplantısı” 7-8 Nisan 2016 tarihlerinde Bitlis ilinde gerçekleştirilmiştir.

Bitlis Başsavcısı Ahmet Ataman’ın “hoşgeldiniz konuşması” sonrasında,

Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Alpaslan Azapağası tarafından; “geçtiğimiz on yıllık dönemde yargı alanında çok önemli adımlar atıldığı, geçmiş tecrübe ve deneyimlerimizden faydalanarak 2015 yılı Nisan ayında Yargı Reformu Strateji Belgesinin tüm paydaşlarla birlikte güncellendiği, Adliye faaliyet raporlarının hazırlanmasının gerek Yargı Reformu Strateji Belgesinde gerekse Adalet Bakanlığı Stratejik Planında öngörülmüş hedeflerden biri olduğu,

‘Yargının Şeffaflığını ve Hesap Verebilirliğini Artırmak’ başlıklı ayrı bir amacın da Yargı Reformu Strateji belgesinde yerini aldığı, Adliye Faaliyet Raporlarının hazırlanması ve kamuoyuna duyurulmasının ise bu manada atılması gereken adımlardan biri olduğu, bu sayede her adliyenin kendi faaliyet raporunu hazırlayarak, yayımlayacağını, esasında bu yeniliğin her bir adliyenin mevcut durumunu göstererek yargılamaların daha hızlı ve kaliteli bir şekilde yerine getirilmesi için hangi adımların atılması gerektiği hususunda uygulayıcılara yol gösterici bir belge olacağı” ifade edilmiş,

Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ tarafından ise; “Hukuk devletinin insanların kişisel verilerini korumak için tedbir alan ve hukuk içinde bunları korumayı bilen bir devlet olduğu, Türkiye’de kişisel verilerin bir hak olarak düzenlenip Anayasa girmesinin Eylül 2010 referandumu ile olduğu, kişisel verilerin korunmasını isteme, verilere erişme, verileri değerlendirme, yanlışlıkların düzeltilmesini, eksikliklerin giderilmesini isteme, kişilerin kendilerine ait verilerin amaca uygun kullanıp kullanılmadığı denetleme hakkının Anayasaya ilk defa 2010 da konulduğu,

Terörle sadece Türkiye’nin değil, Dünyada pek çok ülkenin mücadele ettiğini, terör örgütlerinin saldırısına sadece Türkiye’nin muhatap olmadığını, terör örgütlerinin bugün dünyanın hemen hemen her ülkesinde terör eylemi yapabilecek imkânı ve fırsatı bulabildiğini, Türkiye’nin terör örgütleriyle mücadele eden ülkelerden bir farkının; terörle mücadelesini hukuk devleti kurallarına azami derecede riayet ederek sürdürmesi olduğunu,

Yargının hesap verebilirliği için basın sözcülüğü kurumunun getirildiği, kamuoyuna mal olmuş konularda zamanında doğru bilgiyi savcılarımızın vermesi gerektiği, algı operasyonlarına karşı doğru bilgilendirmenin gerekliliği” ifade edilmiş,

Program kapsamında Muş Valiliği, Muş Adliyesi, Bitlis Valiliği ve Bitlis Adliyesi’ne de ziyaret gerçekleştirilmiştir. Programın ikinci gününde ise Tatvan Adliyesinin açılışı yapıldıktan sonra Ahlât ilçesine hareket edilmiştir. Burada Ahlât Adliyesi, Ahlât Kaymakamlığı ve Ahlât Belediyesi ziyaret edilmiş,