Mevzuat

Avukatlık Mesleği İçin Meslek Öncesi Eğitim Yönetmeliği

Türkiye Adalet Akademisi tarafından yapılmış olan yönetmelik dört bölümden oluşmaktadır. Türkiye Adalet Akademisi tarafından yapılmış olan yönetmelik bölümleri şu şekildedir;  
 
İlk Bölüm : Amaç , kapsam ,dayanak ve tanımlardan oluşturmaktadır. ilk bölüm içerisinde bulunan amaç şu şekildedir : bu yönetmelik için amaç avukatlık mesleğini yapacak olan kişilerin meslek öncesi öğrenmeleri gereken bilgileri öğrenmeleri , gereken beceriye sahip olmaları ve tarafsızlık duygusu ile avukatlık mesleğinin etik kurallarına bağlı kalmaları için gereken usul ve esasları olarak düzenlenmiştir. 
  
İkinci bölümde ise meslek önce eğitim ve hazırlık eğitimi ile ilgili teknik bilgiler yer almaktadır yani 
 
– avukatlık mesleğinden hakimlik ve ya savcılık mesleğine geçişlerin olması  
 
– avukatların hakimlik ve savcılık mesleği ie ilgili gereken bilgi ve beceriyi kazanmaları için adayların bazı durumları davranış haline gerilmesi sağlanması gibi , 
 
üçüncü bölümde ise : Son eğitim döneminin hedefi , süresi , yeri , konuları ve konuların değişimleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır.   
 
dördüncü bölüm içerisinde ise çeşitli ve son hükümler yer almaktadır. Çeşitli ve son hükümler içerisinde kısaca şu bilgiler yer almaktadır ; yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği ve yönetmeliğin sadece Türkiye Adalet Akademisi Başkanı ‘ nın yürüttüğüne dair bilgiler yer almaktadır. 
 
Konu ile ilgili bilgilerin tamamı için tıklayabilirsiniz. 
Kamupersonelleri.net