Gündem

Sağlık Sektöründe Büyümenin İzlenmesi Açıklaması

Sağlık Bakanlığından 15 Nisan 2016 tarihinde bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklama Sağlık Bakanlığının resmi internet sitesinde duyurular bölümünde yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklama da her yıl 15 Nisan tarihinde sektörün büyümesinin izlenmesi kutlaması yapıldığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklama şöyle;

Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde büyüme ve gelişmenin izlenmesi programı kapsamında her yıl 15 Nisan “Büyümenin İzlenmesi Günü” olarak kutlanmaktadır.

Çocuklar, bir ülkenin geleceği ve umudu olmalarının yanı sıra, toplumun en kırılgan grubunu da oluşturmaktadırlar. Bu nedenle en iyi koşullarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri ve gelişmeleri için en uygun ortamın hazırlanması, geleceğe dönük fiziksel, ruhsal ve zihinsel donanımlarının en üst düzeyde oluşturulması ülkenin geleceği açısından yaşamsal önem taşımaktadır. Bu görevler, ayrıca anayasa ve yasalarla da ilgili kişi ve kurumlara yüklenmiştir.

Günümüzde çocuk sağlığına yönelik programların temel hedefi artık yalnızca çocuk yaşatma olmaktan çıkıp, sağlık sorunlarının yarattığı diğer olumsuzlukları önlemek ve gidermek olmaktadır. Bu amaçla sağlık hizmet sunumuna eskiye oranla daha farklı bir bakışla ve kapsamlı olarak yaklaşmak gerekmektedir.

Çocukların sağlık ve gelişimini izlemeyi, desteklemeyi ve sorunları sağaltmayı amaçlayan programlar iki nedenle önemlidir: Çevresel zorlayıcı etmenlere karşın yaşatılabilen çocukların yaşam kalitesinin geliştirilmediği durumlarda ülkelerde gelişimsel geriliği, engelleri olan çocuk, bu çocuklarla baş etme yükünü taşıyan erişkin ve çocuklar erişkin yaşa ulaştığında engelli erişkin sayısı hızla artmaktadır. Sağlık ve gelişimi izlemek, desteklemek olumlu sonuç verir. İkincil olarak çocukların sağlık ve gelişimini izlemeye ve desteklemeye yönelik programlar, bebek ve çocuk yaşatmaya yönelik programları önemli ölçüde güçlendirir, bebek ve çocuk ölümlülüğünün oranını düşürmeye yardımcı olurlar.

İnsana yapılan yatırımın geri dönüşü ile ilgili yaptığı hesaplamalarda, en yüksek getirili yatırımın, erken yıllardaki beyin gelişimine yapılan yatırım olduğu gösterilmiştir. Biyolojik, psikososyal ve gelişimsel problemlerin tanı, tedavi ve rehabilitasyonuna yönelik önemli hizmetler sunan, okul öncesinde HER ÇOCUĞU izleyen tek sistem, sağlık sistemidir. Bu nedenle yürütülen çalışmalardan birisi de bebek-çocuk izlemleridir. Bebek ve çocuk izlemlerinde temel öngörü, hastalık ortaya çıktıktan sonra iyileştirmek için uğraşmak yerine, hastalığa zemin hazırlayan koşulların önceden tespit edilerek önlenmesidir. Bu hem daha sağlıklı, hem de daha ekonomik bir yaklaşımdır.

Çocuk izlemi, birinci basamak çocuk sağlığı ve hastalıkları hizmetlerinin temelini oluşturmaktadır. Tüm çocukların büyüme ve gelişmelerinin izlendiği, sağlıklı olup olmadığının değerlendirildiği, aşı ve sağlık eğitimi gibi koruyucu hekimlik uygulamalarının sunulduğu bir sağlık hizmetidir. Hekimler, çocuk sağlığı hizmetlerinin köşe taşını oluşturan ön bilgilendirme ve koruyucu hekimlik uygulama olanağını en çok rutin sağlam çocuk kontrolleri sırasında bulurlar. Bu hizmetten yararlanmak her çocuğun en doğal hakkıdır. Sağlam çocuk izleminde amaç; sağlıklılığı sürdürmek, bebek ve çocuk ölümlerini, hastalık, sakatlıkları azaltmak ve önlemektir. Daha geniş anlamda, sağlığın geliştirilmesi ve desteklenmesini sağlamaktır.

Ülkemizde doğan her bebek; doğumdan sonra ilk yıl içinde 9, 6 yaşına dek 16 defa izlenmektedir.

Aile Hekimliği Birimlerinde görev alan 21.459 (11.524 ASE, 9.935 AH) personele güncelleme eğitimi verilmiş olup, eğitimler devam etmektedir. İş başı değerlendirme araçlarının geliştirilmesi için ise çalışmalar devam etmektedir. Bebek, çocuk, ergen izlem protokolleri revize edilerek illere dağıtımı yapılmıştır.  

 Kamupersoneli.net