Ekpss

2016 EKPSS Başvuruları Başlıyor

2016 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Başvuruları 23.02.2016 itibariyle başlıyor.

23.02.2016 tarihinde başlayacak EKPSS başvuruları 09.03.2016 tarihinde son bulacak. Engelli Personeli Seçme Sınavı 24 Nisan 2016 Pazar günü  yapılacak ve sınav süresi 60 dakika olarak belirlenmiştir. 

Sınava katılabilmek için özel şartlar aşağıdaki gibidir;

a)EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesi 7’inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilmektedir.
b)EKPSS/kuraya en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabileceklerdir. Sağlık kurulu raporlarında %40’tan daha az engelli olduğu belirtilen adaylar EKPSS ve kuraya başvuramazlar.
c) EKPSS’ ye ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya EKPSS ‘ nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir. Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar sadece mezun oldukları en üst düzeyden EKPSS’ ye başvurabilmektedir.
d)Kuraya ise ilkokul, ortaokul, ilköğretim, özel eğitim, iş uygulama merkezi okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.
Mili Eğitim Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı görüşleri doğrultusunda; Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezleri veya okulları Öğrenim Belgesine sahip olanlar, Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi  Eğitim Programı ile İş Okulu Eğitim Programı belgesine sahip olanlar, ortaöğretim düzeyinde EKPSS’ye başvurabileceklerdir.

Sınavda 4 engel grubu bulunmaktadır.
1) Genel engelliler
2) Görme engelliler
3) İşitme engelliler
4) Zihinsel engelliler

Ortopedik, Ruhsal ve Duygusal, Süreğen (kronik) Hastalıklara Sahip Engelliler, Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olanlar otistik, asberger, rett sendromu, dezintegratif bozukluk vb, Özgül Öğrenme Güçlüğü Olanlar, Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, disleksi vb. olanlar, Dil ve Konuşma Bozukluğu Olanlar, CP hastası olanlar.

Adaylar için sınavda sorular aynı olacak fakat başka yöntemlerle sorulacak, genel engelli,görme engelli ve ilköğretime başlama yaşı sonrası işitme engelli adaylar için farklı soru kitapçıkları hazırlanacak ve farklı uygulamalar yapılacaktır.  24 Nisan 2016 tarihinde yapılacak  Engelli Personeli Seçme Sınavı  18 Mayıs 2016 Çarşamba günü açıklanacak.