Gündem

Aile Bakanlığı 2016 Yılı Performans Programı Yayımlandı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuru Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayımlandı. Duyuru da performans programı bir dosya şeklinde paylaşıldı ve 2016 yılında yapılmış ve yapılacak performans hareketleri paylaşılmıştır. İşte Bakanlıktan yayımlanan duyuru;

2011 yılında 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlığımızın temel amacı; köklü devlet geleneğimizi ve aile değerlerimizi referans alarak; kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk, engelli, tüm vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak politikalar belirlemek ve uygulamaktır. “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın!” anlayışı, öncelikle mağdur vatandaşlarımıza gerekli yardım ve desteğin kendilerine sunulmasını gerektirir. Bu çerçevede; hak temelli hizmet anlayışı ile toplumun tüm kesimlerini her türlü ihmal, istismar ve dışlanmadan korumak, mağduriyetlerini gidermek temel görevimizdir.

Bakanlığımız bu çerçevede belirlenen politikalar doğrultusunda; toplumun temel taşı olan ailenin korunması ve güçlendirilmesi, kadınlarımızın toplumsal hayatın tüm alanlarında hak ve imkânlardan eşit biçimde yararlanması ve toplumsal yapı içerisinde güçlü hale gelmesi, engellilerimizin toplum içerisinde hizmetlere ulaşmada sorun yaşamamaları, eğitim, sağlık ve istihdam alanlarında var olan tüm imkânlardan yararlanması, yaşlılarımızın yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi ve sosyal hayata aktif katılımlarını kolaylaştıran ve destekleyen tedbirlerin alınması, sosyal yardıma ve korunmaya muhtaç kesimlere arz odaklı yardım ve hizmetlerin sunulması, çocuklarımıza koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici çalışmalarla aile sıcaklığını hissettirecek ortam ve imkânların sunulması, fedakârlıklarının değerinin ölçülmesi mümkün olmayan şehit yakınları ile gazilerimize yönelik hizmet ve faaliyetlerin düzenlenmesi gibi alanlarda çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Bakanlığımıza ayrılan kaynakların ve sunulan imkânların Türkiye Cumhuriyetinin güçlü bir sosyal devlet olarak Anayasamızda belirtilen niteliği taşımasında büyük değeri bulunmaktadır. Vatandaşlarına hizmet ve yardım elini uzatan ve her yıl daha da gelişmiş sosyal program uygulamalarıyla toplumu kucaklayan bir “sosyal devlet ülkesi” anlayışıyla 2023 Türkiye vizyonuna ulaşmaya kendi görev alanımızdaki faaliyetlerimizle katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Bu önemli sorumluluğu yerine getirirken politika ve programlarımıza katkı sağlayan, ortak olan ve destek sunan tüm kurum, kuruluş, özel sektör, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği sağlanmaktadır.

Bakanlığımız 2016 Yılı Performans Programı, kamuda hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda hazırlanmış olup, ülkemizde uygulanan sosyal politikalar ve projeler hakkında ilgililerin ve kamuoyunun başvuru kaynağı olarak yararlanabileceği bir muhtevaya sahiptir. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verme anlayışının gereği olarak sunulan bu program, politikalarımızın gözden geçirilmesine ve geliştirilmesine yönelik değerlendirmeleri teşvik ettiği ölçüde ülkemize ve Bakanlığımıza katkılar sağlayacaktır.

Görüş ve önerilerinizle çalışmalarımıza katkı sunmanızı bekler 2016 Yılı Performans Programını kamuoyuna saygılarımla sunarım.