Adalet Personeli

Türkiye Adalet Akademesi Öğretim Elemanları İçin Yeni Yönetmelik

Yönetmelik Türkiye Adalet akademisinde bulunan öğretim elemanları , görevlendirilenler ve diğer çalışanların görevleri ve görevlendirilmeleri, ücretleri ve sözleşmelerinin düzenlemesi ve denetimleri ile diğer çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususları kapsıyor.

Adalet Akademisi öğretim elemanları yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği yapacak ve kanunun 38. maddesi hükümlerince göreve geçici öğretim elemanı olarak görevlendirilebilir. Sözleşmeli çalışanlar başlığı altında belirtilen maddeye göre yabancı uyruklu adalet öğretim elemanları, başkanın teklifi ve içişleri bakanlığıyla DPB olumlu görüşü alınırsa sözleşmeli kurumlarda olarak çalıştırılabilir.

Başkanın talebi ve izni alınarak yetkili kurul, kurum ve organlarınca uygun bulunan Yargıtay, Askeri Yargıtay ve Danıştay, Askeri Yüksek idare Mahkemelerinin üyeleri, ve avukatlar akademide ders verebilecekler.

Öğretim elemanlarının görevlerine dair yönetmelik yayımlandı. Buna göre adli, iari ve askeri yargı hakim ve savcılarıyla noterlere meslek içi ve gerekli uzmanlık eğitimini verecekler. Farklı kurum ve kuruluşların taleplerine göre kurum ve kuruluşlara adalet ve huluk alanını kapsayan eğitim vermek. Bilimsel çalışmalarda bulunmak ve yayınlar yapmak.

Akademi tarafından düzenlenecek eğitim ve öğretim programlarına katılacak olanlara yönelik akademik danışmanlık , rehberlik hizmetlerinde bulunmak. Seminerler ve konferans organizasyonlar düzenlemek.

Öğretim elemanlarının ücretleri hakkında yeni yönetmeliğe göre üniversite dışında görevlendirilenlere birinci derece olan profesörlere ve 2. derece doçentlere 3 ya da aşağı derecede olanlara kamu görevlisi olmayanlar için okutmanlara ödenen miktar kadar ders ücreti ödenir. Ders ücreti dışında herhangi bir şekilde ödeme yapılmaz. 

Kamupersoneli.net