Askeri Personel Alım İlanları

KKK Sözleşmeli Astsubay Alımı Mülakata Girmeye Hak Kazanan Adayların Sınav Yer ve Tarihleri

Yayımlanan duyuru Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığının resmi internet sitesinden yayımlandı. Yayımlanan duyuru da KKK sözleşmeli astsubay alımında yazılı sınavı geçerek mülakata girmeye hak kazanan adayların sınav yer ve tarihleri belirtilmiştir. Yayımlanan duyuru ise şu şekilde;

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2016 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY TEMİNİ KAPSAMINDA İKİNCİ AŞAMA (KAYIT-KABUL, ÖN SAĞLIK, FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ VE MÜLAKAT) SINAVLARINA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARIN SINAV YER VE TARİHLERİ

1. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Kayıt Kabul, Ön Sağlık, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) için 25 Nisan – 05 Mayıs 2016 tarihleri arasında isimleri hizasında belirtilen tarih ve saatte Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci-ANKARA) adresinde hazır bulunacaklardır.

2. FYT sınavında başarılı olan adaylar Mülakat sınavı için 26 Nisan – 06 Mayıs 2016 tarihleri arasında isimleri hizasında belirtilen tarihte Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci-ANKARA) adresinde hazır bulunacaklardır.
3. Herhangi bir nedenle ikinci seçim aşaması faaliyetlerine katılmayan adaylara ek hak tanınmayacaktır.

4. Adaylara ikinci seçim aşamasına yönelik tüm hususlar ve getirecekleri belgeler Başvuru Kılavuzunda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

5. Adaylar ikinci aşama sınavlarına gelirken getirecekleri belgeleri Başvuru Kılavuzunda belirtilen sıra ile yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak getireceklerdir. Belgeler şeffaf poşetlere (naylon föye) konulmayacaktır. Dosyanın kapağına mavi tükenmez veya pilot kalemle ve büyük harflerle “aday numarası, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve tercih ettiği sınıf/branş” yazılacaktır.

6. Adayların kayıt-kabul aşamasında teslim ettiği belgeler iade edilmeyecek, saklama süresi sonunda imha edilecektir. Bu nedenle adayların diploma, sertifika vb. belgelerinin asıllarını yanlarında getirmeleri ancak teslim etmemeleri önem arz etmektedir. Aday tarafından çeşitli gerekçeler ile ikinci seçim aşaması esnasında ve müteakibinde yapılacak belge iadesi talepleri yerine getirilemeyecektir.

7. Birlik K.lıklarınca; hakkkında “Astsubay olmaya layıktır.” Nitelik belgesi düzenlenmeyenlere ve/veya sicil ortalaması “sicil tam notunun % 85’in altında” olanlara başvuru şartlarını taşımadıkları tebliğ edilecek ve bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.

8. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, kayıt-kabul aşamasında getirecekleri belgeler incelenerek kontrol edilecektir. Bu nedenle başvuru şartlarını tam olarak taşıyorsanız sınavlara katılınız.

9. İstenen belgeleri getirmeyen ve gerekli nitelikleri taşımadığı tespit edilen adaylar, belge eksikliği ve başvuru şartlarına uygun olmadığından dolayı sınava alınmayacak ve işlemleri iptal edilecektir.

10. Yanlış beyanda bulunanlar, 01 Ekim 2016 (dâhil) tarihine kadar mezun olduğunu belgeleyen mezuniyet belgesini/diplomasını teslim etmeyenler ile sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin (tüm aşamalarda başarılı olup kursa katılsalar dahi) işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.

11. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta ile Kayıt Kabul, Ön Sağlık Muayenesi, FYT sınavı ve Mülakat günü tebliğ edilmeyecektir.