Kpss B Memur Alım İlanları

Kırıkkale Üniversitesi Memur Alımı

Kırıkkale Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığında bir ilanını yayımladı. Yayımlanan ilanda Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü kedi bünyesinde çalıştırmak üzere memur personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilanın detayları ise şöyle;

AVUKAT ALINACAKTIR 

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği bünyesinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik’in Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli ve 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan 1 (bir) adet avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır.
I – SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
b. Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden en az 85 puan almış olmak.
c. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
d. Son başvuru tarihi itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.
II- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru Formu (http://personel.kku.edu.tr/ web sitesinden temin edilebilecektir ).

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği).

3. Üç adet vesikalık fotoğraf.

4. KPSS (B) sonuç belgesinin barkodlu bilgisayar çıktısı.

5. Özgeçmiş.

6. Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

Not: Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.