Mevzuat

Gediz Üniversitesi Yabancı Dil Sınav Yönetmeliği Değişti

18 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetenin Yönetmelikler bölümünde bir yönetmelik yayımlandı. Yayımlanan yönetmelik Gediz Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik başlığı ile yayımlanmıştır. Yönetmelikte toplamda 3 madde bulunmaktadır. Bu maddeler eski yönetmelikteki hükümlerin yeni hallerini belirtmektedir. Yayımlanan yönetmelik şöyle;

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/8/2014 tarihli ve 29092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gediz Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Hazırlık sınıfını üçüncü yarıyılın sonunda başarıyla bitiremeyen öğrencilere, ek yeterlilik sınavı hakkı verilir. Bu sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 alan öğrenciler kayıt olunan programda eğitime başlayabilirler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gediz Üniversitesi Rektörü yürütür.

Batuhan TEMEL / Kamupersoneli.net