Sözleşmeli Personel Alım İlanları

Doğankent Belediye Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

Doğankent Belediye Başkanlığı Devlet Personel Başkanlığında bir ilanını yayımladı. Yayımlanan ilanda 1 adet sözleşmeli personel alımı yapılacağı belirtilmiştir. Sözleşmeli personel alımları sözlü sınav ile gerçekleştirilecektir. İlanın detayları ise şöyle;

DOĞANKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi hükümlerine göre boş bulunan aşağıda sınıfı, unvan adedi, öğrenim durumu belirtilen 1 (Bir) adet tam zamanlı sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
Giriş Sınavı ve Tarihi:

Sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacak olup ;

Sözlü sınav tarihi: 29/04/2016 saat 11:00 olarak belirlenmiştir.

Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Sözlü sınav sonucu belediyemiz internet sitesi olan (www.doğankent.bel.tr.) yayınlanacaktır.

Sınav İçin Başvuru Şartları:

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.Maddesinde belirtilen şartlar

2. Üniversitenin ilgili bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak.

3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kinci suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

5. İlan tarihinden önce Giresun ili Doğankent ilçesi sınırları içinde ikamet ediyor olmak