Personel Alımı

3 Şehirde SYDV Personel Alımı Yapılacak

Kayseri Felahiye , Tokat Sulusaray , Van Gevaş ‘ta SYDV personel alımı yapılacak. Söz konusu personel alımlarının detayları aşağıdadır. Kayseri için son başvuru tarihi 27 Nisan 2016, Tokat İçin Son başvuru tarihi 2 Mayıs 2016, Van Fevaş için sn başvuru tarihi 28 Nisan 2016 oalrak belirlenmiş.  

Kayseri Felahiye , Tokat Sulusaray , Van Gevaş Personel alımlarına dair detaylar aşağıdadır ; 

Kayseri Felahiye SYDV Alımı

Kayseri Falahiye 1 Büro Görevlisi Alımı , Son başvuru 27 Nisan 2016 , Çalışma Şekli Belirsiz Süreli Detaylar

; – Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı – Başvuruda Bulunacak Adaylarda Aranan Nitelikler: – Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, – Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, – 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak, – Kamu haklarından mahrum bulunmamak, – Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. – Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak. – 4 yıllık Yükseköğretim kurumlarının her hangi bir lisans programından mezun olmak ya da denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının her hangi bir lisans programından mezun olmak. – ÖSYM tarafından yapılan 2014 ya da 2015 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak. – Temel bilgisayar programlarını ve Microsoft Ofis uygulamalarını kullanabilmek. – Bahsedilen Büro Görevlisi pozisyonuna kadın personel alınacağı için sadece kadın adaylar başvuruda bulunabilir. – Başvuru yapacak kişinin ilan tarihi itibariyle Felahiye ilçesinde kesintisiz olarak en az 6 ay süreyle ikamet ediyor olması gerekmektedir. Son altı aydır kesintisiz olarak ikamet ettiğine dair belgenin başvuruda sunulması şarttır. En az 6 (Altı) aydır Felahiye İlçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmadan başvuru yapanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. (Çevreyi ve sosyal dokuyu tanıyor olmak) – Sosyal İletişim becerisine sahip olmak. – Detaylı bilgi ve ilan metni için Felahiye Kaymakamlığının resmi internet sitesi olan http://www.felahiye.gov.tr/ adresine bakınız.

Tokat Sulusaray SYDV Alımı

Tokat Sulusaray 2 Adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı için son başvuru 2 Mayıs 2016 , Söz konusu alınacak personeller için çalışma şekli “belirsiz süreli” olarak belirtilmiş.  Personel alımına başvuru için detaylar ; Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahip olmak ( bilgisayar bölümünden mezun olan adaylar hariç) – Sadece erkek adaylar için en düşük B sınıfı ehliyet – Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı – 1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, 3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak, 4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak, 5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 6) Erkek adaylar için en az B sınıfı ehliyeti sahip olmak 7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak. 8)- 4 yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının her hangi bir bölümünden mezun olmak 9)-2014-2015 KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır. 10)-Sosyal iletişim becerisine sahip olmak. 11)-Microsoft Office programlarını kullanabilmek 12 )- Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahip olmak ( bilgisayar bölümünden mezun olan adaylar hariç) 13)-Adayların başvurularının kabul edilmesi için son 6 aydır Sulusaray ilçe merkez ve köyler dahil ilçe sınırlarında ikamet ettiğine dair evrak getirmelidir 14)-Mülakat sonucu personel alımına karar verilen kişinin Sulusaray sınırları içerisinde ikamet etmeyi kabul etmesi. 15)-Mütevelli Heyeti durumuna göre mülakatı yenileyebilir gerektiği taktirde ilanı iptal ederek yeni ilana çıkabilir. İSTENİLEN BELGELER: 1) Kimlik Fotokopisi 2) Askerlik görevini yaptığına veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair belge 3) Özgeçmiş 4) İkametgah Belgesi 5)Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan Belgesi 6) Bilgisayar Sertifikası 7)Diploma aslı yada noterden tasdikli örneği 8)Sabıka Kaydı 9)Sağlık Raporu 10)Erkek adaylar için Ehliyet Fotokopisi

Van Geval SYDV Alımı

Van Gevaş İlçesi  1 Adet Büro Görevlisi Alımı için son başvuru tarihi 28 Nisan 2016 olarak belirlenmiş. Van Gevaş SYDV Personel Alımı Detayları ; – İyi derecede bilgisayar kullanabilme ve sertifika sahibi olmak – Büro Görevlisi başvuruları için, 1 adet 4 yıllık Fakülte mezunlarından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Maliye, Muhasebe Mezunları öncelikli tercih sebebi olabilecektir. – Sürücü belgesi sahibi olmak (En az B Sınıfı Ehliyet) – Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı – 1. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak. 2. SYD Vakfına alınacak olan personellerden Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi başvuruları için, 1 adet 4 yıllık Fakülte mezunlarından Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hakla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümleri öncelikli tercih sebebi olabilecektir. Büro Görevlisi başvuruları için, 1 adet 4 yıllık Fakülte mezunlarından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Maliye, Muhasebe Mezunları öncelikli tercih sebebi olabilecektir. Toplam 2 kişi alınacak ve başvuru yapanlar arasından, her alandan alınacak personel sayısının 3 katı kadar kişi 2014 veya 2015 KPSS P3 puanı en yüksek olanlar sıralandıktan sonra mülakata davet edilecektir. Mülakata girmeye hak kazananlar vakfımızın www.gevas.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. 3. Sürücü belgesi sahibi olmak (En az B Sınıfı Ehliyet) 4. İyi derecede bilgisayar kullanabilme ve sertifika sahibi olmak 5. Sosyal iletişim becerisine sahip olmak tercih sebepleri olabilecektir. 6. İşin süresi daimi olup 2 ay deneme süresi vardır. 7. İlçemiz kültürünü, coğrafyasını ve aile yapısını bilmesi, vakıf hizmetlerini yürütmede faydalı ve gerekli olacağı düşünüldüğünden, başvurularda başvuru tarihinden önce en az 6 (ALTI) ay süreyle ikamet ettiğini belgelendirmesi istenecektir.

NOT : DİĞER HUSUSLAR KAYMAKAMLIĞIMIZIN www.gevas.gov.tr ADRESİNDE GÖRÜLEBİLİR