Meb Personeli

MEB'den Norm Kadro Duyurusu Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları genel Müdürlüğünden 18 Nisan 2016 tarihinde bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuru da norm kadro veri girişi bilgilendirmesi yapılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru şöyle;

18 Haziran 2014 tarih ve 29034 sayılı Resmi Gazete’de 2014/6459 karar sayısı ile yayımlanan İlgi (a) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında; “Eğitim kurumlarının norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte belirlenen norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi hâlinde, değişikliğe konu olan eğitim kurumlarının norm kadro sayıları Bakanlığın uygun gördüğü tarihlerde yeniden belirlenir.” hükmü yer almaktadır. Yukarıdaki hüküm çerçevesinde; ilgi (b) Makam Onayı ile eğitim kurumlarının sistemdeki mevcut norm kadro kriterlerinde oluşan değişikliklerin güncellenmesinin 20/04/2016 16/05/2016 tarihleri arasında yapılması planlanmıştır.

Buna göre;

1-MEBBİS veri tabanındaki Norm Kadro Modülü eğitim kurumu müdürlüklerince işlem yapılmak üzere 20 Nisan 2016 tarihinde ilin Mebbis yöneticilerine yetki verilerek açılacaktır. Eğitim kurumu yöneticilerinin Norm Kadro Modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları vb. bilgileri eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlere duyurmaları,

2-Norm kadro güncellemesinde veri girişlerinin tam ve doğru olarak girilmesi, yanlış ve eksik veri girişlerinden oluşacak mağduriyetlerde sorumluluğun işlem yapan birimlere ait olduğunun bilinmesi,

3-Norm kadro güncelleme işlemleri sonrasında ilgi (a) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin 2. fıkrasında belirtilen şartları taşımayan eğitim kurumlarına ait norm kadro değişiklik taleplerinin Bakanlığımıza gönderilmemesi,

4-Norm kadro güncellemesi yapılacağından, eğitim kurumu müdürlüklerince güncelleme yapılmak üzere Bakanlığımıza gönderilen taleplerden çeşitli sebeplerle işlemi yapılamayanların eğitim kurumu müdürlüğünce sisteme işlenmesi, gerekmektedir.