Mevzuat

Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Eğitim Yönetmeliği Değişti

 Bugün ki Resmi Gazetenin Yönetmelikler bölümünde bir yönetmelik yayımlandı. Yayılanan yönetmelik Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik başlığı ile yayımlanmıştr. Resmi Gazete de yayımlanan yönetmeliğin detayları şöyle;

SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/4/2015 tarihli ve 29339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
‘‘(5) Ara sınav ve/veya proje, tasarım dersleri, bitirme çalışmaları, mezuniyet projeleri gibi dönem sonu sınavı gerektirmeyen derslerin değerlendirme kriterleri ve başarı ölçütleri ilgili kurulun teklifi ve Senatonun onayı ile belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Batuhan TEMEL / Kamupersoneli.net