Gündem

Suriyeliler ve Diğer Ülke Vatandaşlarının AB Ülkelerinden Geri Kabul Tasarısı Komisyona Geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Gelen Karar Aşağıdaki Gibidir.

1 Haziran 2016 Tairhi itibariyle 1 Nisan 2016 Tarihli Anlaşma’nın 4. ve 6. maddelerinin uygulanmasına ilişkin uygulama düzenlemeleri hakkında . Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Aaasında İzinsiz ikamet eden kişilerin geri kabulüne ilişkin anlaşma ile oluşturulan ortak geri kabul komitesinin 2/2016 sayılı kararı ; Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasında izinsiz ikamet eden kişilerin geri kabülüne ilişkin anlaşma ve özellikle 19.maddesinin 1. fıkrası (b) bendini göz önüne alarak  (1) Türkiye Cumhuriyeti ile AB arasında izinsiz ikamet eden kişilerin geri kabülüne ilişkin anlaşma 1 Ekim 2014 tarihinde yürürlüğe girdiğinden (2) Anlaşma’nın 24. Maddesinin 3.fıkrası, Anlaşma’nın 4. ve 6. Maddelerinde düzenlenen üçüncü ülke vatandaşları ile vatansız kişilerin geri kabülüne ilişkin yükümlülüklerin ancak anlaşma yürürlüğe girdikten 3 yıl sonra uygulanabileceğini belirttiğinden (3) Anlaşma’nın Haziran 2016 itibariyle tam olarak uygulanabilmesi yönünde 29 Kasım tarihinde gerçekleştirilen Türkiye AB zirvesi’nde iki tarafça varılan siyasi mutabakatı göz önünde bulundurarak.  Üçünkü ülke vatandaşları ile vatansız kişilerin geri kabulüne matuf yükümlülükler 1 Haziran 2016 itibariyle uygulanmaya başlanacaktır.

Vizesiz Avrupa  | Suriyeliler ve 3. ülke vatandaşlarının iadesi

Komisyondaki karar meclis gündemine gelip onay alırsa. Kısa zaman içerisinde vizesiz geçiş işlemleri başlayacak , yine kısa zaman içerisinde anlaşma gereğince AB ülkelerindeki suriyeli ve diğer ülke vatandaşları Türkiye’ye gönderilecek.