Personel Alımı

TÜBİTAK Belirli Süreli Personel Alımı Yapıyor

TÜBİTAK çeşitli pozisyonlarda bir çok belirli süreli personel alımı yapacak. TÜBİTAK tarafından yapılan personel alımının detayları ve daha fazlası kamu haberleri merkezi kamupersoneli.net adresinde. TÜBİTAK bir süredir çeşitli pozisyonlar için personel alımı ilanı veriyor ve bir çok personel alımı gerçekleşti. Yeni ilanlar bugün itibariyle Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinde yayımlandı.

TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi çeşitli projelerde istihdam etmek için personel alımı gerçekleştirecek ; TÜBİTAK tarafından verilen ilanlarda toplam olarak 28 Arge Personeli alımı yapılacak. Söz konusu alımlar için başvurular 3 Mayıs 2016 tarihinde sona erecek.

TÜBİTAK Belirli Süreli Personel Alımı için Adaylarda aranan genel şartlar ; 

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak. b) Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak. c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak. d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. e) Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).